ШЫЛПЫҚ

Б.Э. I–IV әә., Б.Э. IX–XI әә.

Шеңбер формасында салынған Шылпық естелиги Нөкис-Беруний автожолының бойында, Нөкистен 43 км қублада, Әмиўдәрьяның оң жағасында, бийиклиги 35-40 м болған тәбийий төбешик үстинде салынған.

Шылпықтың диаметри 65–79 м. Дийўаларының бийиклиги 15 м шамасында.

Б.Э. II–IV әсирлеринде зароастризм дини бойынша дахма сыпатында салынған ҳәм пайдаланылған.

IX–XI әсирлерде жергиликли халық оны белги бериўши минар сыпатында пайдаланған.