ТОПЫРАҚҚАЛА

Б.Э. I–IV әә.

Топыракқала қалашасының көлеми 500х350 м. Төрт мүйешли, қаланың сыртынан ор қазылған, қорған пақсалары менен қоршалған, пақсалардың бийиклиги 8-9 м ге шекем жеткен.

Мүйешинде үш минаралы сарай бой тиклеп турған. Қаланың дәрўазасынан басланған көше қаланы екиге бөлип турған, көшениң еки тәрепи кварталларға (тийкарынан өнерментлердиң) бөлинген болып, оның бир бөлеги ибадатхана имаратлары менен толы болған. Қала имаратлардың биринде алтын жалатылған жезден исленген билезик кийгизилген таў қошқарының шақлары табылған, оның әтирапында (сыйға, ямаса басқа мақсетте) келтирилген көп муғдарда шийше ыдыслар, безениў буйымлары, алебастрдан исленген фигуралар (скульптура), пақсада сызылған сүўретлер (ойнап турған нықаплылар), «Əскерлер залы» нда – әскерлердиң фигуралары, ал, «Патшалар залы»нда – писпеген ылайдан исленген патшалардың скульптуралық фигуралары табылды.