(Ўз) Ижтимоий тармоқларда чиққан “Овулимизда 45 кундан буён газ йуқ, худудда болаларнинг касалланиши кескин ошди” номли танқидий материалга жавоб

Кеширерсиз, бул жерден ҳеш нәрсе табылмады.