Өзбекстан Президенти мәмлекетимизде болып өткен сайлаўлар ҳаққында

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев Олий Мажлиске Мурәжатының басында-ақ мәмлекетимизде өткерилген Нызамшылық палатасы ҳәм жергиликли кеңеслерге сайлаўлар ҳаққында айтып өткени тегиннен емес. «Жаңа Өзбекстан – жаңа сайлаўлар» сүрени астында өткен бул сайлаўлар тек ғана 2019-жылдың емес, ал жаңаланып атырған Өзбекстан тарийхында айрықша бетти қураған үлкен ўақыя болды.
Мәмлекетимиз басшысы өз сөзинде бул сайлаўларда биринши рет ең абырайлы халықаралық шөлкемлердиң 825 ден аслам ўәкили бақлаўшы сыпатында қатнасқаны, олардың 316 сы ЕҚБШ ДИИҲБ ўәкиллери екенин атап өтти.
Президентимиз сайлаўлар процесин қалыс, әдил түрде баҳалап, пуқаралық жәмийетти қурыў жолында берген усыныслары ушын халықаралық бақлаўшыларға пүткил халқымыз атынан миннетдаршылық билдирди. Абыройлы халықаралық шөлкемлердиң усынысларынан кейинги сайлаўларда әлбетте пайдаланамыз, деди Мәмлекетимиз басшысы.