(Ўз) Ижтимоий ва тиббий муҳофазани кучайтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар белгиланди

Кеширерсиз, бул жерден ҳеш нәрсе табылмады. Ўз.