“БҮГИН МЕНИҢ ӨМИРГЕ ҚАЙТҚАН КҮНИМ”

Қарақалпақстан Республикасы жуқпалы кеселликлер емлеўханасында коронавирус инфекциясынан толық саўалған 15 пуқара  ҳәм оларды емлеўде мийнет еткен бир топар медицина хызметкерлери реабилитацияға жиберилди.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Д.Қурбаниязов, Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министри Д.Ходжиев наўқасларға медициналық хызмет көрсеткен 3 шыпакер, 5 мийирбийке ҳәм 4 санитар хызметкердиң тынымсыз мийнетлери ушын миннетдаршылық билдирди. Инфекциядан толық саўалған пуқаралардың екеўи Ташкент қаласынан, он үши республикамыздан болып, олардың ең үлкени 63 жаста болса, кишкенеси 1 жаста. Бүгинги күнде жуқпалы кеселликлер емлеўханасында коронавирус инфекциясына шалынған 58 наўқастан 19 наўқас толық саўалып шықты. Буған Президентимиздиң басшылығында Денсаўлықты сақлаў тараўына қаратылып атырған айрықша итибар және ғамқорлықтың нәтийжесинде ерисилди.

– Коронавирусқа шалынған наўқасларды емлеўде бизлердиң де үлесимиз бар екенлигинен мақтанышлымыз, – дейди Республикалық жуқпалы кеселликлер емлеўханасының инфекционист шыпакери Жумагүл Дастанова. – Емлеўхана жәҳән стандартлары талабына жуўап беретуғын медициналық әсбап-үскенелер менен тәмийинленген болып, барлық имканиятлар жаратылған. Наўқасларды емлеўде елимиздеги, соның менен бирге, Қытай Халық Республикасынан келген шыпакерлерден керекли усынысларды алып турдық. Бул өзиниң унамлы нәтийжесин берип, бүгинги күнге 19 наўқастың толық саўалып шығыўына еристик.

– Бүгин мениң өмирге қайтқан күним, десем асыра айтқан болмайман, – дейди емленип шыққанлардан бири. – Коронавирусқа шалынған наўқасларға ғамқорлығы ушын Президентимизге шексиз миннетдаршылық билдиремен. Жуқпалы кеселликлер емлеўханасы шыпакерлериниң, бәрше медицина хызметкерлериниң пидәкерлик мийнетиниң арқасында бүгин толық саўалып шығып атырмыз. Халқымыздан карантин қағыйдаларына толық әмел етиўин, зәрүрлиги болмаса, үйден шықпаўын өтиниши етип қаламан.

Коронавирус инфекциясына шалынған пуқаралардан және бир топары жақын күнлерде пүткиллей саўалып шығыўы күтилмекте.

 

 

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң шолыўшысы.

М.ҲӘБИЙБУЛЛАЕВ тың түсирген сүўретлери.