17 Октябрь 2021 08:10:04
|

Балалардың жазғы дем алысын шөлкемлестириў мәселеси додаланды

Усы жыл 23-май күни Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде 2019-жылда республикамыздағы балалар дем алыў ҳәм саўалландырыў орайларының мәўсимге таярлығы, балалардың жазғы дем алысын талап дәрежесинде өткериў бойынша ўазыйпаларға бағышланған семинар болып өтти.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Жуманов, Өзбекстан Кәсиплик аўамлары Федерациясының жуўаплы хызметкери Ж.Ихтияров, Қарақалпақстан Республикасы Кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңесиниң баслығы У.Жалменов, Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министриниң орынбасары Ш.Тәжимуратов, Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министриниң бас педиатры Г.Абдисаметова, Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлигиниң Патрул-пост хызмети ҳәм жәмийетлик тәртипти сақлаў басқармасы баслығының орынбасары Г.Аметов ҳәм басқалар шығып сөйлеп, балалардың быйылғы жылғы жазғы мәўсимине таярлықтың барысы, дем алыўшыларға сапалы медициналық-профилактикалық жәрдем көрсетиў, жәмийетлик тәртипти сақлаў, мәдений-ағартыў илажларын, спорт жарысларын шөлкемлестириў сыяқлы әҳмийетли   мәселелерге тоқтап өтти.

Атап өтилгениндей, ҳүкиметимиз тәрепинен 2012-жылда балалардың дем алысын шөлкемлестириў ҳәм саўалландырыў Концепциясы тастыйықланғаннан кейин, орайларда көрсетилип атырған хызметлердиң көлеми және сапасы артып, балалардың мазмунлы  дем алыўына, олардың физикалық ҳәм интеллектуаллық жақтан раўажланыўы ушын шараятлар жаратыўға, соның менен бирге, орайлардың материаллық-техникалық базасын беккемлеўге айрықша итибар қаратылмақта.

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетинде усы жыл 17-май күни болып өткен кеңейтилген селектор мәжилисинде қабыл етилген қарарға муӯапық балалардың жазғы дем алысын талап дәрежесинде шөлкемлестириӯ бойынша орынларда семинарлар өткериў белгиленген еди. Усы тийкарда шөлкемлестирилген илажда атап өтилгениндей, быйылғы жылы республикамызда 60 балалар дем алыс орайында жәми 27590 баланы, соннан 10 стационар түрдеги дем алыс орайында 5490 баланың  дем алыўы режелестирилген. Бул мақсетлер ушын жәми 1 миллиард 238,5 миллион сум, соннан, кәсиплик аўқамлары есабынан 5 стационар дем алыў орайында 3500 баланы саўалландырыў ушын 789,6 миллион сум, жергиликли ҳәкимликлер ҳәм қәўендер мәкемелер тәрепинен 5 стационар дем алыў орайында 1990 баланы саўалландырыў ушын 448 миллион 944 мың сум қаржы ажыратылмақта. Соның менен бирге, 50 мәденият ҳәм спорт саўалландырыў орайында 22100 бала саўалландырылады. Барлық дем алыў орайларында балалардың кеўилли дем алыўын шөлкемлестириў мақсетинде медицина пунктлери шөлкемлестириледи. Сондай-ақ, 7 жастан 14 жасқа шекемги «Меҳрибанлық үйи» тәрбияланыўшылары, социаллық жәрдемге мүтәж шаңарақлардың перзентлери, бағыўшысын жоғалтқан жәми 3050 баланы жазғы дем алыс мәўсиминде Ташкент қаласы, Қашқадәрья ҳәм Жиззақ ўәлаятларындағы дем алыў орайларында, соның менен бирге, инталы 50 баланы Жиззақ ўәлаятындағы «Энерджи» дем алыс орайында саўалландырыў нәзерде тутылмақта.

Кәсип-өнер колледжлери оқыўшыларының бос ўақытларын мазмунлы өткериў мақсетинде 10 «Мийнет ҳәм дем алыс» орайы шөлкемлестирилип, усы жылдың 15-майынан баслап 258 оқыўшы әмелият өтеп, дем алып атыр. Өзбекстан жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси менен Ишки ислер министрлиги тәрепинен 100 балаға мөлшерленген «Тәрбия ҳәм спорт» саўалландырыў орайын, Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен зейинли балалар ушын «Интеллектуал» дем алыў орайын шөлкемлетириў режелестирилген.

Орайларда балалардың мазмунлы дем алыўлары ушын олардың қәбилети ҳәм қызығыўшылықларына қарай техникалық, көркем дөретпелер, үлкетаныў ҳәм экология бағдарындағы дөгереклер, балалар студияларын  шөлкемлестириў, түрли мәдений илажлар, билимлер беллесиўи, шеберлик сабақлары, викториналар, спорт жарыслары өткериледи. Соның менен бирге, белгили илим, көркем өнер ғайраткерлери, жазыўшы шайырлар менен ушырасыўлар, «Кәсиплик аўқамлары-балаларға» акциясы шеңберинде илажларды өткериў нәзерде тутылған.

Быйылғы мәўсимде дем алыў орайларында жумыс алып баратуғын 145 педагог хызметкер республикалық «Бәркамал әўлад» орайында оқытылып, ўазыйпалары түсиндирилди. Буннан тысқары, шет тиллери дөгереклери ушын улыўма билим бериў мектеплериниң тәжирийбели муғаллимлери, жоқары оқыў орынларының питкериўши курс студентлери алынбақта.

Өзбекстан Кәсиплик аўқамлары Федерациясы Кеңесиниң жумысшы топары ағзалары тәрепинен усы жылдың апрель ҳәм май айларында  республикамыз аймағындағы балалар дем алыў орайларының мәўсимге таярлығы көзден өткерилип, анықланған кемшиликлерди сапластырыў бойынша ўазыйпалар белгиленген еди. Семинар барысында усы кемшиликлерди сапластырыў бағдарында әмелге асырылған жумыслар додаланып, мәўсимди шөлкемлескенлик пенен өткериў бойынша тийисли ўазыйпалар белгиленди.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң шолыўшысы.