1

Нәўбеттеги хош хабар: және 6 наўқас коронавирустан саўалды

Республикалық жуқпалы кеселликлер емлеўханасында коронавирус инфекциясына шалынған наўқаслардан және 6 пуқара пүткиллей саўалды. Соңғы тексериўлер усы наўқасларда инфекция жоқ екенлигин көрсетти. Олар Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Денсаўлықты сақлаў министрлигиниң жуўапкер хызметкерлери қатнасында реабилитация орайына шығарып салынды.

Усының менен, республикамызда бүгинги тәўир болған 6 наўқас пенен улыўма саўалғанлар саны 118 адамды қурамақта.
Саўалған наўқаслар жуқпалы кеселликлер емлеўханасында шыпакерлер тәрепинен Дүнья жүзилик Денсаўлықты сақлаў шөлкеминиң, сондай-ақ коронавирусқа қарсы гүресте нәтийжели табысларға ерискен мәмлекетлер қәнигелериниң усыныслары тийкарында алып барылған емлеў усыллары себепли кеселликтен толық қутылды.

Бундай нәтийжелер негизинде елимизде коронавирус инфекциясына қарсы гүресте пидайылық пенен мийнет етип атырған медицина хызметкерлериниң хызметлери үлкен. Олар Республикалық жуқпалы кеселликлер емлеўханасында қалған наўқасларды емлеў ҳәм аяққа турғызыў ушын күни-түни жумыс алып бармақта.