КОРОНАВИРУСТАН ЖӘНЕ 4 АДАМ САЎАЛДЫ!

Медицина хызметкерлери дүнья бойлап коронавирус пандемиясына қарсы мәртлик пенен гүресип атырғанлығына ҳәммемиз гүўа болмақтамыз. Елимизде де коронавирус инфекциясы тарқалыўының алдын алыў бойынша қыстаўлы ҳәм қатаң илажлар көрилмекте. Усы процессте, әсиресе, медицина хызметкерлериниң пидайылығы алғысқа ылайық.

25-май күни коронавирус инфекциясына шалынған наўқаслардан және 4 адам пүткиллей саўалып, олар Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Денсаўлықты сақлаў министрлигиниң жуўапкер хызметкерлери қатнасында реабилитацияға шығарып салынды. Соны атап өтиў керек, Карақалпақстан Республикасы жуқпалы кеселликлер емлеўханасында пидайы шыпакерлеримиз тәрепинен күни-түни медициналық қадағалаўға алынған ҳалда, халықаралық стандартлар тийкарында тийисли емлеў усыллары алып барылғаны усы наўқаслардың толық саўалыўын тәмийинледи. Қалған наўқаслар тиклениў процесинде. Олардың да тез арада аяққа турыўы ушын барлық шараятлар жаратылған.

Кеселликтен саўалып атырған инсанлар қуўанышы коронавирус пандемиясы менен гүресип атырғанларға күш-ғайрат бағышламақта. Еслетип өтемиз, республикамызда усы ўақытқа дейин бул кеселликтен саўалғанлар саны 122 ге жетти.