Билип билмей мәлимлеме тарқатпайық

25-май күни мәлимлеме сайтларында, социаллық тармақларда пайтахтымыз Нөкис қаласында қурылыўы режелестирилип атырған бир қатар заманагөй имаратлардың макетли жойбары көрсетилген видео жедел пәтлер менен тарқалды.

Таӊқаларлық тәрепи, видеоны түсирип атырған адам «Бул Қарақалпақстан сити» деп айтады. Бәлким ол адамның билими өзине жараса шығар, ол бул видеоны жора-жолдасына тарқатыў ушын түсирген де болыўы мүмкин. Бирақ, не ушын елимиздиң социаллық-экономикалық раўажланыўын бақлап, оны ҳәр күни сәўлелендирип жүрген, халыққа дурыс мәлимлеме тарқатыўға жуўапкер болған кәсиплеслеримиз бул надурыс мәлимлемени тарқатты?

Надурыс мәлимлеме дегенимиздиң себеби, бул макетли жойбар видео түсириўши адам айтқанындай «Қарақалпақстан сити» емес, кәсиплеслеримиз айтып атырғанындай тек ғана «Nukus city» де емес. Оның қасында Программалық өнимлер ҳәм мәлимлеме технологиялары технологиялық парки – «IT-Park»  жойбары да бар. Оннан қалаберди, бул макетли жойбар еле тастыйықланбаған, оған өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизилиўи мүмкин.

Сол себепли, ҳүрметли кәсиплеслеримизден информацияларды ҳәр тәреплеме үйренип, тийисли қәнигелерден исенимли мағлыўматлар алған ҳалда тарқатыўын сорап қаламыз.

Ал, енди көпшилик «Буның неси надурыс, ҳәмме түсиндиғо» деп айтыўы мүмкин. Бирақ журналист тәрепинен тарқатылған бир ғана надурыс мәлимлеме халыққа, жәмийетке үлкен тәсирин тийгизетуғынын кәсиплеслеримиз жүдә жақсы биледи.

Төменде «Nukus city» ҳәм «IT-Park» макетли жойбарларының сүўретлери менен танысыўыңыз мүмкин:

«Nukus city» жойбары

 

«IT-Park»  жойбары

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети