(Ру) Ветераны войны — в почете!

Кеширерсиз, бул жерден ҳеш нәрсе табылмады. Орыс Тілі.