Коррупциясыз тәлим

Билимлендириў системасында коррупцияға байланыслы ҳуқықбузарлықлардың келип шығып атырғаны бүгин бизиң көпшилигимизди тәшўишке салмақта. Сонлықтан, жәмийетимиздиң ертеңги келешеги ушын қәўип туўдыратуғын бул иллеттиң алдын алыў бизиң бәршемиздиң әдиўли ўазыйпамыз болып табылады.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети профессор-оқытыўшылары ҳәм техникалық хызметкерлер арасында усы жыл 10-июль куни өткерилген «Коррупциясыз тәлим»атамасындағы онлайн семинарда усы мәселелер кең түрде сөз етилди.

Семинарда университет ректоры А.Реймов, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Нызамлылық, суд-ҳуқық ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў мәселелери комитети баслығы З.Реймова, Өзбекстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы экономикалық жынаятларға қарсы гүресиў департаменти Қарақалпақстан Республикасы басқармасы баслығы орынбасары, әдиллик мәсләҳәтшиси О.Ибрагимов ҳәм бөлим баслығы Р. Жарылқағанов, Муҳаммад Ал Беруний атындағы орта арнаўлы Ислам билим журты оқытыўшысы А.Якубов, университеттиң үлкен юрист мәсләҳәтшиси А.Баймуратов ҳәм Юридика факультети «Ҳуқықтаныў» кафедрасы оқытыўшылары Д.Сапаров ҳам Т.Алиев билимлендириў системасында коррупцияға байланыслы ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў бойынша университет басшы хызметкерлери ҳәм профессор-оқытыўшылар алдында турған ўазыйпалар ҳаққында кең түрде айтып өтти.

Сондай-ақ, илажда коррупцияға байланыслы роликлер қойып берилип бул илаж қатнасыўшыларында үлкен тәсир қалдырды.

Бул илажлар кестеге муўапық усы жыл 13-июль күнине шекем университет барлық факультетлеринде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Нызамлылық, суд-ҳуқық ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў мәселелери комитети, Қарақалпақстан Республикасы Прокуратурасы ҳәм Өзбекстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы экономикалық жынаятларға қарсы гүресиў департаменти Қарақалпақстан Республикасы басқармасы менен биргеликте өткерилиўи белгиленген.