1

Президент: Муса Ерниязов қаҳарман халықтың қаҳарман басшысы еди

Нөкис қаласында Өзбекстан Қаҳарманы Муса Ерниязовтың қайтыс болыўы мүнәсибети менен кеўил билдириў мәресими болып өтти.

Мәресимде Президент Шавкат Мирзиёев қатнасып, марҳумның шаңарақ ағзаларына, халқымызға терең кеўил билдирди.

Шавкат Мирзиёев Муса Ерниязовтың дерлик 50 жыллық мийнет жолы даўамында үлкен басшылық қәбилети, инсаныйлық пазыйлетлери менен ҳүрметке ийе болғаны, Қарақалпақстанның экономикалық потенциалын арттырыў, қала ҳәм аўылларды абат етиў, халықтың турмысын жақсылаў ушын өзин аямай мийнет еткенин атап өтти.

– Қарақалпақ жеринде, Арал апатшылығы жүз берген үлкеде жасап мийнет етиў – бул ҳақыйқый мәртлик. Муса Ерниязов әне усындай қаҳарман халықтың қаҳарман басшысы еди. Ол 18 жыл даўамында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы болыўдай жүдә жуўапкерли ҳәм мақтанышлы ўазыйпада нәтийжели жумыс алып барғаны буны айқын дәлиллейди, – деди мәмлекетимиз басшысы.

Муса Ерниязов Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты Баслығының орынбасары сыпатында мәмлекетимиздиң бәрше аймақларын раўажландырыў ушын әҳмийетли болған нызамларды ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыўға үлкен үлес қосқаны еске түсирилди.

 

– Алла таала Муса ағаны мине усындай мүбәрек Қурбан ҳайыты ҳәм жума күнлеринде өз дәргайына алғанында да бир кәрамат барлығының дәлили десек болады. Бәршемиз ушын қәдирли бул инсан өмирде өзинен жақсы ат, жақсы из ҳәм жақсы естеликлер қалдырды. «Журты ушын пидә болыў – өлим емес, ҳаслында қайтадан туўылыў», дейди даналар. Муса Ерниязовтың аты ҳәм өшпес естелиги де бүгин қайтадан туўылмақта, тарийх бетлеринде мәнгиликке қалмақта, – деп атап өтти Шавкат Мирзиёев.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығы Қаҳраман Сариев, Қарақалпақстан Республикасы Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў министриниң орынбасары, Олий Мажлис Сенаты ағзасы Шарап Уснатдинов, «Қарақалпақ әдебияты» газетасы бас редакторы, Олий Мажлис Сенаты ағзасы Гулистан Аннақличева, Хорезм ўәлаяты ҳәкими Фарҳод Эрманов, Өзбекстан Жаслар ислери агентлигиниң Қарақалпақстан бөлими баслығы, Олий Мажлис Сенаты ағзасы Абатбай Данияров Муса Ерниязовтың ел-журтымыздың ийгилиги, халқымыздың бахыт-ығбалы жолында әмелге асырған уллы ислери, адамларға ислеген жақсылықларын еске алды.

Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты ағзалары, Нызамшылық палатасы депутатлары, Президент Администрациясы ҳәмде Министрлер Кабинети ўәкиллери, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутатлары, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси ағзалары ҳәм кең жәмийетшилик марҳумның естелигине ҳүрмет көрсетип, сүўретиниң астына гүллер қойды.

Өзбекстан Қаҳарманы, белгили мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик ғайраткер, ақ көкирек ҳәм пидайы инсан Муса Тажетдинович Ерниязовтың сөнбес естелиги халқымыздың кеўилинде мәңги сақланып қалады.

https://president.uz/uz/lists/view/3749