ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН БЕСИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

12-февраль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он бесинши сессиясы болып өтти.

Видеоконференцбайланыс тәризинде өткен сессияға Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты, Қарақалпақстан Республикасы ҳүкимети ағзалары, секторлардың ҳәм тараўлардың басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери, сондай-ақ, Жоқарғы Кеңестиң депутатлары қала ҳәм район студияларында қатнасты.

Сессияны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары  А.Давлетов кирис сөз бенен ашты ҳәм басқарып барды.

Депутатлар сессияның Секретариатын сайлады ҳәм күн тәртибин тастыйықлады.

Атап өтилгениндей, Ҳүрметли Президентимиз басшылығында мәмлекетимизде әдил судлаўды әмелге асырыў, пуқаралардың ҳуқық ҳәм мәплерин қорғаў, әдиллик ҳәм нызам үстинлигин тәмийинлеў бағдарында нәтийжели жумыслар әмелге асырылмақта.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 24-июльдағы «Судлардың жумысын буннан былай да жетилистириў ҳәм әдил судлаў нәтийжелилигин арттырыўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы суд-ҳуқық системасы тараўындағы мәмлекетлик сиясатты сапа жағынан жаңа басқышқа көтериўде, суд ҳәкимиятының ғәрезсизлигин тәмийинлеўде, пуқаралардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин исенимли қорғаў кепилликлерин күшейтиўде, әдил судлаўға ерисиў дәрежесин арттырыўға қаратылған тийкарғы бағдарларды белгилеп бериўде айрықша әҳмийетке ийе болмақта.

Өз нәўбетинде, усы пәрманда белгиленген ўазыйпалар пуқаралардың судпа-суд сергиздан болып жүриўин сапластырып, олардың машқалаларын бир орында шешиў, суд системасын басқарыў мәселелерин жетилистириў, сондай-ақ, судларды шөлкемлестириўшилик-финанслық ҳәм материаллық-техникалық жақтан тәмийинлеў жумысларын жәнеде жақсылаў имканиятын бермекте.

Күн тәртибиндеги биринши мәселе – яғный «Қарақалпақстан Республикасының Конституциясына өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының жойбары ҳаққындағы мәселе бойынша Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Нызамлылық, суд-ҳуқық ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў мәселелери бойынша комитет баслығы З.Реймова, 45-санлы «Шоманай» сайлаў округинен депутат, сенатор, У.Жалменов сөзге шықты.

Бул мәселе бойынша депутатлар тийисли қарар қабыл етти.

Бәршемизге белгили, быйыл мәмлекетимизде «Жасларды қоллап-қуўатлаў ҳәм халықтың саламатлығын беккемлеў жылы» деп жәрияланып, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2021-жыл 3-февральдағы «2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес әҳмийетли бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясын «Жасларды қоллап-қуўатлаў ҳәм халықтың саламатлығын беккемлеў жылы»нда әмелге асырыўға байланыслы мәмлекетлик бағдарлама ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилди.

10 февраль сәнесинде Ҳүрметли Президентимиз басшылығынды усы Мәмлекетлик бағдарламаның орынланыўын нәтийжели шөлкемлестириў бойынша видеоселектор мәжилиси өткерилди.

Усы видеоселектор мәжилисинде мәмлекетимиз басшысы раўажланыўдан артта қалып атырған районлардың ҳәм аўыр жағдайдағы мәҳәллелердиң жолын, ишимлик суўын ҳәм электр тәмийнатын, ирригация тармағын жақсылаў, медицина ҳәм билимлендириў системасындағы реформаларды ең алыс аўылларға шекем жеткериў, жаслар ҳәм ҳаялларды жумыс пенен тәмийинлеў, дийқаншылық пенен шуғылланыўды қәлеген жасларға 10 сотихтан 1 гектарға дейин жер ажыратыў ҳәм бул процессте жәмийетшилик пикирин инабатқа алыў, аймақлардағы ири зиярат объектлериниң әтирапын абаданластырыў ҳәм инфраструктурасын жақсылаў, “Абат аўыл” ҳәм “Абат мәҳәлле” бағдарламаларын орынлардағы «өсиў ноқатлары»нан келип шығып, қәлиплестириў ҳәм жергиликли кеңеслерге усыныў, мәденият орайлары, музейлер ҳәм театр имаратларын оңлаў ҳәмде зәрүрли инвентарьлар менен тәмийинлеў, коммуналлық хызметлер системасын жәнеде жақсылаў сыяқлы бир қатар ең әҳмийетли ўазыйпаларға тоқталып өтти ҳәмде орынланыўын тәмийинлеў бойынша анық илажларды белгилеп берди.

Сессияда Мәмлекетлик бағдарлама жасларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаўда, халық арасында саламат турмыс тәризин қәлиплестириўде, экономиканы раўажландырыў арқалы халықтың абаданлығын арттырыўда айрықша әҳмийетке ийе екени,  ондағы ҳәр бир бәнттиң орынланыўы бойынша депутатлық қадағалаў орнатылыўы ҳәм анықланған машқалаларды сапластырыў бойынша анық илажлар ислеп шығылыўы кереклиги айрықша атап өтилди.

Буннан тысқары, ҳәр шеректе бул бағдарда әмелге асырылып атырған жумыслар, усыныслар, соның ишинде, Мәмлекетлик бағдарламаның орынланыўы бойынша секторлар ҳәм тийисли шөлкемлер басшыларының есабатларын еситип, сын көз қарастан додалап барылыўы айтып өтилди.

Күн тәртибиндеги екинши мәселе – яғный «Жасларды қоллап-қуўатлаў ҳәм халықтың саламатлығын беккемлеў жылы» Мәмлекетлик бағдарламасының орынланыўын нәтийжели шөлкемлестириў ҳаққындағы мәселе бойынша Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Жуманов баянат жасады.

Сондай-ақ, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Социаллық-мәдений раўажланыў ҳәм жәмийетлик бирлеспелер мәселелери комитети баслығы, “Адолат” социал-демократиялық партиясыныӊ Жоқарғы Кеӊестеги фракциясы баслығы Д.Қурбаниязов, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Жаслар сиясаты ҳәм саламат әўладты тәрбиялаў мəселелери комитети баслығы, сенатор А.Данияров, Өзбекстан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясының Жоқарғы Кеӊестеги фракциясы баслығы Т.Романов, Өзбекстан Либерал-демократиялық партиясының Жоқарғы Кеӊестеги фракциясы баслығы Ш.Өтемисов, Өзбекстан Халық демократиялық партиясының Жоқарғы Кеӊестеги фракциясы баслығы Х.Ешимбетов, Өзбекстан Экологиялық партиясының Жоқарғы Кеӊестеги фракциясының ағзасы М.Гаипов  сөзге шығып, Мәмлекетлик бағдарламада белгилеп берилген ўазыйпалардыӊ өз мүддетлеринде ҳәм сапалы орынланыўы үстинен турақлы түрде депутатлық қадағалаў әмелге асырылатуғынын атап өтти.

Бул мәселе бойынша депутатлар тийисли қарар қабыл етти.

Сессияда “Ҳаяллар дəптери” бойынша əмелге асырылып атырған жумыслар ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў министрлигиниң есабаты ҳаққындағы мәселе бойынша министрдиң биринши орынбасары М.Ахмедова, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 28-январдағы «Өзбекстан Республикасы аўыл хожалығын раўажландырыўдың 2020-2030-жылларға мөлшерленген стратегиясында белгиленген ўазыйпаларды 2020-жылда әмелга асырыў илажлары ҳаққында»ғы қарары менен тастыйықланған бағдарламасында белгиленген ўазыйпалардың Қарақалпақстан Республикасында орынланыў барысы бойынша Қарақалпақстан Республикасы Аўыл хожалығы министриниң есабаты ҳаққындағы мәселе бойынша министр А.Якубовтың есабатлары тыңланды ҳәм тийисли қарарлар қабыл етилди.

Сондай-ақ, сессияда Жоқарғы Кеңес Президиумы тәрепинен сессиялар аралығында қабыл етилген тийисли қарарларды тастыйықлаў ҳаққындағы мәселе көрип шығылып, тийисли қарар қабыл етилди.

Усының менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он бесинши сессиясы өз жумысын жуўмақлады.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети
М.Ҳабибуллаев түсирген сүўретлер