ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН ЖЕТИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

11-март күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он жетинши сессиясы болып өтти.

Видеоконференцбайланыс тәризинде өткен сессияға Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты, Қарақалпақстан Республикасы ҳүкимети ағзалары, секторлардың ҳәм тараўлардың басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери, сондай-ақ, Жоқарғы Кеңестиң депутатлары қала ҳәм район студияларында қатнасты.

Сессияны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары  А.Давлетов кирис сөз бенен ашты ҳәм басқарып барды.

Депутатлар сессияның Секретариатын сайлады ҳәм күн тәртибин тастыйықлады.

Күн тәртибиндеги дәслепки мәселе – яғный, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутатлары тәрепинен мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыўы уйымларының лаўазымлы шахсларына жиберилген депутатлық сораўларының орынланыўы бойынша Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесине парламентлик сораў жибериў ҳаққындағы мәселе көрип шығылды.

Атап өтилгениндей, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутатлары өз сайлаўшылары менен ушырасып, олардың машқалаларын үйренип, халықтың исенимине ерисиўге, өз ўәкиллиги шеңберинде мәмлекетимизде әмелге асырылып атырған кең көлемли реформаларда белсене қатнасыўға ҳәрекет етип келмекте.

Өткен жыл даўамында депутатларымыз бир қатар нызам жойбарларын ислеп шығыўда белсене қатнасты. Бүгинги күнде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң мәмлекетлик басқарыў ўйымларының жумысының үстинен нәтийжели парламент қадағалаўын әмелге асырыўға, қабыл етилип атырған нызамлар, әҳмийетли сиясий, социаллық-экономикалық әҳмийетке ийе мәмлекетлик бағдарламалардың орынланыўын сөзсиз тәмийинлеўге қаратылған жумыслар сезилерли дәрежеде өзгерди.

Жоқарғы Кеңесте, Халық депутатлары қала ҳәм район Кеңеслеринде депутатлар жергиликли бюджетти тастыйықлаў, оның орынланыўын қадағалаў, аймақтағы әҳмийетли мәселелерди  сессияларда көрип шықпақта.

Соның менен бирге, сессияларда жергиликли мәмлекетлик басқарыўы органлары басшыларының есабатларын турақлы түрде тыңлаў әмелияты кең жолға қойылды.

Булардың бәршеси депутат корпусының жумысын түпкиликли өзгертирип, нызамда белгиленген ўәкилликлеринен үнемли пайдаланыў нәтийжелилигин арттырмақта.

Бирақ, депутат корпусы ўәкиллериниң толық жумыс алып барыўына тосықлық ететуғын айырым факторлар, яғный, парламент қадағалаўының әҳмийетли институтларының бири болған депутатлық сораўы институтынан пайдаланыў, оның кепилликлерин жәнеде беккемлеў менен байланыслы шөлкемлестириўшилик-ҳуқықый мәселелер бойынша машқалалар бар екенлиги анықланбақта.

Атап айтқанда, лаўазымлы шахслар тәрепинен депутатлар алдындағы өз ўазыйпаларын орынламаў, олардың жумысына тосықлық етиў, депутат жумысының кепилликлерин бузыў, лаўазымлы шахслар тәрепинен депутат сораўына немғурайлық пенен қараў, көрместен қалдырыў яки оларды көрип шығыў мүддетлерин кеширимли себеплерсиз бузыў ямаса надурыс мағлыўматларды усыныў жағдайлары да ушыраспақта.

Сессияда бундай кемшиликлерди сапластырыў, Жоқарғы Кеңес депутатының абыройын арттырыў ҳәм мәмлекетлик уйымлардың депутат сораўларына болған көз-қарасын түпкиликли өзгертиў мақсетинде Министрлер Кеңесине парламент сораўын жибериў мақул деп табылды.

Бул мәселе бойынша Регламент ҳәм депутатлық әдеби мәселелери бойынша комиссиясы баслығы К.Каримов баянат жасады. Сондай-ақ, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Социаллық-мәдений раўажланыў ҳәм жәмийетлик бирлеспелер мәселелери комитети баслығы, “Адолат” социал-демократиялық партиясыныӊ Жоқарғы Кеӊестеги фракциясы баслығы Д.Қурбаниязов, Өзбекстан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясының Жоқарғы Кеӊестеги фракциясы баслығы Т.Романов, Өзбекстан Либерал-демократиялық партиясының Жоқарғы Кеӊестеги фракциясы баслығы Ш.Өтемисов, Өзбекстан Халық демократиялық партиясының Жоқарғы Кеӊестеги фракциясы баслығы Х.Ешимбетов, Өзбекстан Экологиялық партиясының Жоқарғы Кеӊестеги фракциясы баслығы М.Гаипов сөзге шықты.

Бул мәселе бойынша депутатлар тәрепинен қарар қабыл етилди.

Сондай-ақ, сессияда «Қарақалпақстан Республикасы аймағындағы мәдений мийрас объектлерин қорғаў ҳәм олардан пайдаланыў бағдарында алып барылып атырған илажлар ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Мәденият министриниӊ есабаты туўралы» мәселе көрип шығылды. Бул мәселе бойынша Қарақалпақстан Республикасы Мәденият министри Қ.Турдиев баянат жасады.

Бул мәселе бойынша депутатлар тәрепинен қарар қабыл етилди.

Сессия күн тәртибинде «Жоқарғы Кеңестиң айырым комитетлериниң қурамына өзгерислер киргизиў ҳаққында»ғы мәселе көрип шығылды.

Оған муўапық, Жоқарғы Кеңестиң аграр, суў хожалығы ҳәм тәбиятты қорғаў мәселелери комитети баслығы лаўазымына 52-санлы «Қрантаў» сайлаў округинен Жоқарғы Кеңес депутаты Утамбетов Дуйсенбай Уснатдиновичтиң кандидатурасы усынылды.

Бул мәселе бойынша депутатлар тәрепинен қарар қабыл етилди.

Сондай-ақ, Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақлаў комитети баслығының орынбасарын сайлаў ҳаққындағы мәселе көрип шығылды. Бул лаўазымға Шлымбетов Женисбай Курбанбаевичтиң кандидатурасы усынылды.  Бул бойынша депутатлар тийисли қарар қабыл етти.

Сессия күн тәртибиндеги және бир мәселе – «Қарақалпақстан Республикасы суды баслығының орынбасарларын сайлаў туўралы» мәселе көрип шығылды.

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы ҳәм «Судлар ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамы талапларына муўапық, Адилов Абылай Агитаевичти Қарақалпақстан Республикасы суды баслығының жынаят ислери бойынша орынбасары, Тарихов Камал Максетбаевичти Қарақалпақстан Республикасы суды баслығының пуқаралық ислери бойынша орынбасары етип сайлаў ҳаққындағы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының усыныснамасы депутатлардың итибарына усынылды.

Бул мәселе бойынша депутатлар тийисли қарар қабыл етти.

Сондай-ақ, сессияда Жоқарғы Кеңес Президиумының тийисли қарарларын тастыйықлаў ҳаққындағы мәселе көрип шығылып, тийисли қарар қабыл етилди.

Усының менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он жетинши сессиясы өз жумысын жуўмақлады.

 

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети

М.Ҳабибуллаев түсирген сүўретлер