ОЛИЙ МАЖЛИС СЕНАТЫ БАСЛЫҒЫ ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА

Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты Баслығы Т.Нарбаева хызмет сапары менен Қарақалпақстан Республикасына келди.

10 июнь күни Сенат Баслығы Т.Нарбаева ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Камалов  Елликқала ҳәм Әмиўдәрья районларында болды.

Мийманлар дәслеп Елликқала районы “Ақшакөл” АПЖ аймағындағы ҳаял-қызлар ҳәм жасларды оқытыў бойынша шөлкемлестирилген “Оқыў орайы”ның жумысы менен танысып, бул орайда оқып атырған “Ҳаяллар дәртери” ҳәм “Жаслар дәптери”не киргизилген ҳаял-қызлар менен сәўбетлести.

Сәўбет даўамында ҳаял-қызлардың пикир ҳәм усыныслары, машқалалары тыңланып, айырымлары сол жердиң өзинде унамлы шешилди. Атап айтқанда, орайда аспаз-кондитер бағдарында оқып атырған Фазилат Қурбанова кондитерлик жумысын баслаў ушын кредит сорап еткен мүрәжаты шешилди.

 

Сенат Баслығы Буннан соң “Ақшакөл” АПЖ аймағында “мәҳәллебай” ислеў, “Ҳаяллар дәптери”не киргизилген ҳаял-қызлардың бәнтлигин тәмийинлеў мақсетинде шөлкемлестирилип атырған жойбарлар менен танысты, сондай-ақ, “Ҳаяллар мәсләҳат” кеңесиниң жумысы менен танысып, кеңес ағзалары менен пикирлести.

Кейинги мәнзил “Бостан” МПЖда “Жаслар мийнет гүзарқ”нда жумыс алып барып атырған ҳаял-қызлар менен сәўбетлести, бул жерде шөлкемлестирилген хызмет түрлери ҳәм шараятлар менен танысты.

Соның менен бирге, “Наўайы” МПЖ аймағында жаңадан қурылған “Бек Мед Сервис” жеке меншик клиникасының жумысы менен танысты, шыпакерлер ҳәм усы жерде емленип атырған наўқаслар менен сәўбетлести.

 

«Сахтион» поселкасындағы “Гулдурсин Нафосати” ЖШЖна қараслы тигиў цехы, жаслар ушын бийпул шөлкемлестирилген спорт клубының жумысы менен танысты. Спорт пенен шуғылланып атырған жаслар менен сәўбетте болып, оларға саўғалар тапсырды.

Сенат Баслығы Т.Нарбаева ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Камалов Бостан қаласында болып, жергиликли кеңес депутатлары ҳәм белсендилер, сондай-ақ, “Ҳаяллар дәптери”не киргизилген, қарамағында майыплығы бар болған перзентлери бар ҳаяллар менен ушырасты. Олардың пикир ҳәм усынысларын, машқалаларын тыңлады. Ушырасыў соңында ҳаялларға баҳалы саўғалар тапсырылды.

Әмиўдәрья районына болған сапардың дәслепки мәнзили – “Дурунки” мәҳәллесинде район ҳәкими, сектор баслықлары менен биргеликте мәҳәлле беслендилери, жаслар менен ушырасыў болып өтти.

Ушырасыў даўамында районда илим-пән, спорт тараўында жоқары жетискенликлерге ерискен жасларға саўғалар тапсырылды.

Буннан соң мийманлар “Бақ” МПЖ аймағында “Эркин Расулов Асалчи” фермер хожалығы тәрпеинен шөлкемлестирилген пал жетистириў бойқнша устаз-шәкирт тийкарқнда кәсип-өнерге оқытылып атырған жаслар менен сәўбетлести. Мәҳәлледе пиллешилик ҳәм гилем тоқыў арқалы дәрамат таўып атырған шаңарақлар, өзин-өзи бәнт етип атырған ҳаял-қызлардың жумысы менен жақыннан танысты.

 

Буннан соң жергиликли кеңес депутатлары, район белсендилери ҳәм “Ҳаяллар дәптери”не киргизилген ҳаял-қызлар менен ушырасыў өткерилип, депутатлардың белсендилигин арттырыў, районды социаллық-экономикалық жақтан жәнеде раўажландырыў мәселелери додаланды, ҳаял-қызларға саўғалар берилди.

Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты Баслығы Т.Нарбаева ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Камалов Нөкис қаласында өткерилген “Жаңа Өзбекстан жаслары, бирлесейик!” фестивалының жуўмақлаўшы гала-концертинде қатнасып, фестиваль шеңберинде өткерилген жойбарларда сыйлы орынды ийелегенлер ҳәм белсендилик көрсеткенлерди салтанатлы түрде сыйлықлады.