ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН СЕГИЗИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

12-июнь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он сегизинши сессиясы болып өтти.

Видеоконференцбайланыс тәризинде өткен сессияға Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты, Қарақалпақстан Республикасы ҳүкимети ағзалары, секторлардың ҳәм тараўлардың басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери, сондай-ақ, Жоқарғы Кеңестиң депутатлары қала ҳәм район студияларында қатнасты.

Сессияны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары  А.Давлетов кирис сөз бенен ашты ҳәм басқарып барды.

Депутатлар сессияның Секретариатын сайлады ҳәм күн тәртибин тастыйықлады.

Сессия мәжилиси күн тәртибиндеги дәслепки мәселе, яғный «Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақлаў комитети ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының (жаңа редакцияда) жойбарын көрип шығыў ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Нызамлылық, суд-ҳуқық ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў мәселелери бойынша комитет баслығы З.Реймова баянат жасады.

Атап өтилгениндей, бул Нызам жойбарының мақсети – Қарақалпақстан Республикасы нызамларын, жоқары мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымлары актлерин Қарақалпақстан Республикасы Конституциясына муўапықластырыў бойынша ҳуқықый қатнасықларды тәртипке салыўдағы нызамшылықты еле де жетилистириўге қаратылған. Усынылып атырған нызам жойбары V бап ҳәм 45 статьядан ибарат.

Нызам жойбарында нәзерде тутылған тийкарғы өзгерислердиң бири бул Конституциялық бақлаўды әмелге асырыўдағы улыўма қағыйдаларға, комитет ағзаларының статусына, комитет ўәкилликлери ҳәм мәселелерди қарап шығыўының тийкарғы қағыйдаларына, комитет жумысын шөлкемлестириў ҳәм оның хызметине байланыслы басқа да мәселелерге еле де анықлық, өзгерис ҳәм қосымшалар  киргизиўге қаратылған.

Бул мәселе бойынша 57-санлы “Тазажол” сайлаў округинен депутат Р.Матқурбанов сөзге шықты.

Депутатлар бул мәселе бойынша тийисли қарар қабыл етти.

Сессияда “2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдыӊ бес әҳмийетли жөнелиси бойынша Ҳәрекетлер стратегиясын “Жасларды қоллап-қуўатлаў ҳәм халықтыӊ саламатлығын беккемлеў жылы”нда әмелге асырыўға байланыслы Мәмлекетлик бағдарлама тийкарында ислеп шығылған илажлар режесиниӊ Қарақалпақстан Республикасында орынланыўы бойынша Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң есабаты туўралы мәселе көрип шығылды. Бул мәселе бойынша Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев мағлыўмат берди.

Сессия күн тәртибинде «Қарақалпақстан Республикасы суды баслығының орынбасарын сайлаў ҳақкында»ғы мәселе көрип шығылды. Бул лаўазымға Ктайбеков Бахрам Қурбанбаевичтиң кандидатурасы усынылды.

Бул мәселе бойынша депутатлар тийисли қарар қабыл етти – Ктайбеков Бахрам Қурбанбаевич Қарақалпақстан  Республикасы суды баслығының экономикалық ислер бойынша орынбасары лаўазымына сайланды.

Сондай-ақ, сессияда «Қарақалпақстан Республикасының айырым нызамларына өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының жойбары туўралы», «Қала ҳәм районларды социаллық-экономикалық раўажландырыўдың рейтинг баҳалаў көрсеткишлери, әмелий илажлар режелери ҳәмде бул бағдарда анықланған машқалаларды сапластырыў бойынша әмелге асырылған жумыслар ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Экономикалық раўажландырыў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў министрлигиниң есабаты туўралы», «Жаслар дәптери»не киргизилген пуқаралардыӊ машқалаларын сапластырыў бойынша кѳрилип атырған илажлар шеӊберинде әмелге асырылған жумыслар бойынша Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеӊесиниң ҳәмде қала, район ҳәкимлериниң есабатлары туўралы», «Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң Инсан ҳуқықлары бойынша ўәкили (Омбудсман)ниң Қарақалпақстан Республикасындағы аймақлық ўәкилиниң 2021-жыл биринши шереги даўамында алып барылған жумыслары бойынша есабаты туўралы», «Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң айырым комитетлери ҳәм комиссиясы қурамына өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў туўралы», «Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының тийисли қарарларын тастыйықлаў туўралы» мәселелер көрип шығылып, бул бойынша депутатлар тийисли қарар қабыл етти.

Усының менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он сегизинши сессиясы өз жумысын жуўмақлады.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети
М.Ҳабибуллаев түсирген сүўретлер