ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕС БАСЛЫҒЫ ПРЕЗИДЕНТ МЕКТЕБИНИҢ ПИТКЕРИЎШИЛЕРИН ҚУТЛЫҚЛАДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Камалов пайтахтымыздағы Президент мектебинде өткерилген соңғы қоңыраў илажында қатнасты.

Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикалары мәмлекетлик гимни атқарылды.

Илажда Жоқарғы Кеңес Баслығы Президент мектеби питкериўшилерин шын кеўилден қутлықлады, олардың келешекте Ўатанымыздың раўажланыўына, оның халықаралық майдандағы абройының артыўына үлкен үлес қосатуғынына беккем исеним билдирип, оларға бул жолда тасқын табыслар тиледи.

Атап өтилгениндей, Президентимиз тәрепинен Қарақалпақстан Республикасында барлық тараўлар сыяқлы билимлендириў тараўын раўажландырыўға айрықша итибар қаратылмақта. Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев орынларда әмелге асырылып атырған реформалар, дөретиўшилик жумыслары, ири жойбарлар менен танысыў мақсетинде 2018-жылдың 15-16-ноябрь күнлери  республикамызға сапары ўақтында елимиздиң ҳәр бир аймағында биреўден жаңа типтеги Президент мектеплерин шөлкемлестириў, бул жумысты Қарақалпақстаннан, Нөкис қаласынан баслаўды усыныс еткен еди. Елбасшымыздың 2019-жыл 20-февраль күнги «Президент мектеплерин шөлкемлестириў илажлары ҳаққында»ғы қарары тийкарында заманагөй, барлық қолайлықларга ийе мектеп пайдаланыўға тапсырылды.

Мектепте оқыў процеси қарақалпақ, өзбек тиллеринде, сондай-ақ, «STEAM» билимлендириў бағдарламасы тийкарында алып барылмақта. Математика, физика, химия, биология ҳәм мәлимлеме технологиялары пәнлери инглиз тилинде оқытылмақта. Жергиликли оқытыўшылыр менен бир қатарда сырт еллерден тәжирийбели қәнигелер оқыўшы жасларға билим бермекте. Нәтийжеде оқыўшылар өз қәбилетин ҳәм талантын жүзеге шығарыў, дүньяның раўажланған мәмлекетлериниң ең күшли жоқары оқыў орынларында билим алыў имканиятларына ийе болмақта.

Бүгин мектепти 24 оқыўшы питкермекте. Олардың көпшилиги сырт елдиң ең алды жоқары оқыў орынларына кириў бахтына миясар болғанлығы бәршени бирдей қуўандырады.

Жоқарғы Кеңес Баслығы тәрепинен үлгили, белсенди оқыўшыларға сертификатлар тапсырылып, оларды камалға келтирип, тәрбиялаған ата-аналарына, оларға билим берген муғаллимлерге миннетдаршылық билдирилди.

Илажда соңғы қоңыраў қағылды. Мектеп оқыўшылары атқарыўындағы қосық ҳәм ойынлар жыйналғанларға көтериңки кейпият инам етти.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети