1

Таңлаў женимпазы анықланды

27-июль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси жанындағы Социаллық шериклик бойынша жәмийетлик комиссиясының мәжилиси болып өтти.

Мәжилисти Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Социаллық-мәдений раўажланыў ҳәм жәмийетлик бирлеспелер мәселелери комитетиниӊ баслығы, Жоқарғы Кеңес жанындағы Социаллық шериклик бойынша жәмийетлик комиссияның баслығы Д.Қурбаниязов ашты ҳәм алып барды.

Мәжилисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси жанындағы мǝмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер ҳǝм пуқаралық жǝмийетиниң басқа да институтларын қоллап-қуўатлаў жǝмийетлик фонды тəрепинен мәмлекетлик социаллық буйырпа бойынша жәрияланған 4-таңлаўдың жеңимпазын анықлаў маселеси көрип шығылды.

Күн тәртибиндеги мәселе бойынша жəмийетлик комиссия ағзасы, Мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер, ғалаба хабар қураллары  ҳәм пуқаралық жәмийетиниӊ басқа да институтларының бағдарламасы ҳәм жойбарларының социаллық ҳәмде улыўма әҳмийетин анықлаў бойынша исши топар баслығы У.Жалменов шығып сөйледи.

Мәжилисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси жанындағы мǝмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер ҳǝм пуқаралық жǝмийетиниң басқа да институтларын қоллап-қуўатлаў жǝмийетлик фонды тəрепинен мәмлекетлик социаллық буйыртпа бойынша жәрияланған 4-таңлаўға келип түскен жойбарлар қаралып, олардыӊ мазмуны, тийкарғы мақсетлери, әмелге асырыў механизмлери ҳәм күтилип атырған нәтийжелери додаланды.

Мәжилис күн тəртибинде көрилген мәселе бойынша жәмийетлик комиссия ағзаларынан Э.Дурдиев, О.Қазақбаев, Г.Жоллыбекова, Т.Атамуратов, Н.Елибаева, Қ.Бекбаулиев сөзге шығып, өзлериниӊ пикир ҳəм усынысларын билдирди.

“Арал алтын мийрасы” жәмийетлик бирлеспесиниӊ “Қарақалпақстан Республикасыныӊ аўыллық аймақларында социаллық машқалаларды шешиў ҳәмде кем тәмийинленген халық, әсиресе жаслар ҳәм ҳаял-қызларда исбилерменлик көнликпелерин қәлиплестириў  ҳәм олардыӊ бәнтлигин тәмийинлеўдеги социллық бирге ислесиўдиӊ инновациялық механизмлери” атамасындағы жойбары комиссия ағзалары тәрепинен берилген даўыслар тийкарында жеӊимпаз деп табылды.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети