Ўәкиллеримиз «Парламент ойынлары» спорт жарысларында бәрше спорт туринен сыйлы орынларды ийеледи

2021-жылдың 14-август күни Олий Мажлис Сенаты басламасы менен Туризм ҳәм спорт министрлиги, Гендер теңликти тәмийинлеў мәселелери бойынша комиссиясы менен биргеликте халық депутатлары жергиликли Кеңеслердиң депутатлары, Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты жанындағы Жаслар парламенти ҳәмде Өзбекстан Республикасы Олий Мажлис Сенаты ағзалары ҳәм аппараты хызметкерлери арасында Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты Баслығының кубогы ушын «Парламент ойынлары» спорт жарыслары өткерилди.

Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты Кеңесиниң 2020-жыл 30-декабрьдеги қарарына муўапық, сенаторлар ҳәм халық депутатлары жергиликли Кеңеслери депутатлары, Сенат жанындағы Жаслар парламенти ағзаларының денетәрбия ҳәм спорт пенен турақлы түрде шуғылланыўын тәмийинлеў, халық арасында саламат турмыс тәризин үгит-нәсиятлаў мақсетинде өткерилген «Парламент ойынлары» спорт жарысларында қатнасыўшылар спорттың мини-футбол, волейбол, стол тенниси ҳәмде бадминтон сыяқлы түрлери бойынша беллести.

Қуўанышлы тәрепи, бәрше спорт түрлеринен Қарқалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси, халық депутатлары районлық (қалалық) кеңеслеринен ўәкиллеримиз белсене қатнасып, жоқары нәтийжелерге еристи.

Атап айтқанда, спорттыӊ мини-футбол түри бойынша қатнасқан Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеӊеси командасы екинши орынды ийеледи.

Бадминтон бойынша ҳаял-қызлар арасында Жоқарғы Кеӊес депутаты Зухра Реймова, стол тенниси бойынша халық депутатлары Қараөзек районлық Кеӊеси депутаты Гүлзира Сидиқова екинши орынларды, сондай-ақ, ерлер арасында волейбол бойынша халық депутатлары Нөкис районлық Кеӊеси командасы сыйлы үшинши орынды ийеледи.

 

Жарыс жеңимпазлары шөлкемлестириўшилер тәрепинен медаль, диплом ҳәм баҳалы саўғалар менен сыйлықланды.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети