“Келешек лидерлери” клубы шөлкемлестирилди

Усы жылдың 25-август күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде республикамызда шөлкемлестирилген “Келешек лидерлери” клубының ағзалары менен ушырасыў өткерилди.

Ушырасыўда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Давлетов, Өзбекстан Республикасы Президенти жанындағы Мәмлекетлик хызметин раўажландырыў агентлиги жуўаплы хызметкери Д.Каримов сөзге шығып, “Келешек лидерлери” клубының ағзаларын қутлықлады ҳәм келешекте олардың өз билим ҳәм қәбилети менен Ўатанымыздың раўажланыўына мүнәсип үлес қосатуғынлығына беккем исеним билдирди.

Президентимиз усы жылдың 30-июнь күни Жаслар күнине бағышланған салтанатлы мәресимде қәбилетли жаслар арасынан жаңа әўлад резерв кадрлары – «Келешек лидерлери» қәлиплестирилетуғынын айрықша атап өткен еди.

Мәмлекетимиз басшысының бул басламасын қоллап-қуўатлаў мақсетинде 2021-жыл 27-июль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының қарары қабыл етилди.

Қарарға муўапық, Қарақалпақстан Республикасында талантлы ҳәм қәбилетли жасларды мәмлекетлик пуқаралық хызметине қызықтырыў, оларды ўатансүйиўшилик руўхында тәрбиялаўға қаратылған илажларын әмелге асырыў, перспективалы кадрлар селекциясы арқалы аймақларда жоқары маманлықтағы мәмлекетлик пуқаралық хызметкерлер қатламын ҳәм жаңа әўладлар арасынан кадрлар резервин қәлиплестириў мақсетинде “Келешек лидерлери” клубы шөлкемлестирилди.

Бир неше басқышлы таңлаўлар арқалы таңлап алынған ең қәбилетли, перспективалы жаслар клуб ағзалығына қабыл етилди.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети