Нызам жойбарлары додаланды

2021-жыл 29-сентябрь күни  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Нызамлылық, суд-ҳуқық ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў мәселелери комитетиниң жыйналысы болып өтти.

Жыйналыста «Фирма атамалары ҳаққында»ғы, «Норматив ҳуқықый актлер ҳаққында»ғы жаңа редакциядағы Қарақалпақстан Республикасының Нызам жойбарлары, сондай-ақ «Халық депутатлары районлық, қалалық Кеӊесиниӊ үлгили регламенти», «Халық депутатлары районлық, қалалық Кеӊесиниӊ турақлы комиссиялары ҳаққындағы үлгили Режеси» додаланды.

Жыйналыста комитетке ағза депутатлар, тийисли министрлик ҳәм уйымлар басшылары, сондай-ақ, Халық депутатлары Нөкис қаласы, Нөкис ҳәм Тақыятас районлары Кеңеслериниң секретариат баслықлары қатнасты.

Жыйналыста айтып өтилгениндей, бүгинги күнде Қарақалпақстан Республикасында фирма атамаларын таӊлаўда бизиӊ миллийлигимизге жат болған атамалардан пайдаланыў жағдайлары көплеп ушырасып атырғанлығы себепли Қарақалпақстан Республикасыныӊ «Фирма атамалары ҳаққында»ғы Нызамын қабыл етиўдиӊ зәрүрлиги келип шықпақта. Нызам жойбары 18 статьядан ибарат болып, Қарақалпақстан Республикасының Конституциясы, «Мәмлекетлик тил ҳаққында»ғы Нызамы талапларының орынланыўы, сондай-ақ, Қарақалпақстан Республикасы аймағында юридикалық шахсларға берилетуғын атамаларды ҳуқықый жақтан тәртипке салыў мақсетинде ислеп шығылды.

Бул Нызамныӊ мақсети – фирма атамаларын ҳуқықый жақтан қорғаў ҳәм олардан пайдаланыў саласындағы қатнасықларды тәртипке салыўдан ибарат.

Күн тәртибиндеги екинши мәселеде «Норматив-ҳуқықый актлер ҳаққында»ғы жаңа редакциядағы Қарақалпақстан Республикасының Нызам жойбары додаланды.

Әмелдеги Нызам норматив-ҳуқықый ҳүжжетлердиң түрлери ҳәм өз-ара салыстырмасы, норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерди таярлаў тәртибине ҳәмде олардың мазмунына қойылатуғын тийкарғы талаплар, сондай-ақ олардың орынланыўын шөлкемлестириўди тәмийинлеў менен байланыслы болған мәселелерди толық көлемде қамрап алмаған.

«Норматив-ҳуқықый актлер ҳаққында»ғы жаңа редакциядағы Өзбекстан Республикасының Нызамы тийкарында «Норматив-ҳуқықый актлер ҳаққында»ғы жаңа редакциядағы Қарақалпақстан Республикасының Нызамын қабыл етиў нәзерде тутылмақта.

Күн тәртибиндеги үшинши мәселеде «Халық депутатлары районлық, қалалық Кеӊесиниӊ үлгили регламенти», «Халық депутатлары районлық, қалалық Кеӊесиниӊ турақлы комиссиялары ҳаққындағы үлгили Режеси» додаланды.

Жергиликли Кеӊеслердиӊ жумысын нәтийжели әмелге асырыўды жолға қойыў мақсетинде «Халық депутаталары ўәлаятлық, районлық, қалалық Кеӊесиниӊ үлгили регламенти» ҳәм «Халық депутаталары ўәлаят, район, қала Кеӊесиниӊ турақлы комиссиялары ҳаққындағы үлгили режеси» қайта ислеп шығылып, Сенат жалпы мәжилисинде тастыйықланды.

Үлгили регламентте жергиликли мәмлекетлик басқарыў уйымларыныӊ есабаты ҳәм мәлимлемелерин тыӊлаў, сайлаў комиссияларыныӊ ағзалығына талабанларды таӊлап алыў ҳәм усыныў тәртиби белгиленди.

Турақлы комиссиялар ҳаққындағы үлгили режеде жергиликли Кеӊес турақлы комиссияларыныӊ жөнелислери Сенат комиссиялары менен муўапықластырылды, оларда инвестициялар, ҳаял-қызлар, гендер мәселелери сәўлелендирилди.

Мәлимлеме сиясаты ҳәм жергиликли уйымларда ашықлықты тәмийнлеў мәселелери бойынша турақлы комиссиялар дүзиў көзде тутылған.

Турақлы комиссияларға жергиликли бюджетти жәмәәтшилик пикири тийкарында қәлиплестириў, экспорт, инвестициялар, туризм, билимлендириў, медицина, бәнтлик тараўлары бойынша жаӊадан ўазыйпалар жүклетилди.

Сенат ҳәм Жоқарғы Кеӊес комитетлери жергиликли Кеӊеслердиӊ тийисли турақлы комиссиялары менен бирге ислесиўди күшейттириў, оларға ҳәр шеректе нызамшылықтағы өзгерислердиӊ мазмун-мәнисин жеткизиў, орынлардағы үйрениў илажларын бирге алып барыў жүкленбекте.

Жыйналыста додаланған мәселелер бойынша тийисли қарар қабыл етилди.