Пуқараның турақ жайы қайта қурып берилди

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы, Омбудсманның Қарақалпақстан Республикасы бойынша аймақлық ўәкили З.Реймова усы жылдың апрель айында Нөкис қаласында аўыр турмыс шараятында жасап атырған пуқаралардың машқалаларын үйренип шыққан еди. Үйрениўлер даўамында «Шымбай шайхана» мәкан пуқаралар жыйыны баслығы Н.Қурбанов мәкан пуқаралар Толық мағлыўмат →

Депутат пуқаралардың мүрәжатын унамлы шешпекте

Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасының Инсан ҳуқықлары бойынша Қарақалпақстан Республикасы аймақлық ўәкили (Омбудсман), Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы, депутат З.Реймова Нөкис қаласындағы бир неше мәҳәллелерде болып, аўыр турмыс шараятында жасап атырған пуқаралардан хабар алды ҳәм олардың машқалаларын тыңлады. Толық мағлыўмат →

Депутатлар қарар орынланыўыныӊ барысы менен танысты

Президентимиздиң 2020-жыл 11-ноябрьдеги «2020-2023-жылларда Қарақалпақстан Республикасын комплексли социаллық-экономикалық раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы қарарында бир қатар инвестициялық жойбарларды әмелге асырыў менен бирге республикамызда шараяты аўыр мәҳәлле ҳәм аўылларда халықтың турмыс шараятын жақсылаў, аймақларды абаданластырыў бойынша да бир қатар ўазыйпалар белгилеп берилген. Қарардың Толық мағлыўмат →

Тойларды аспай-саспай өткерейик ол, шенсиз дәбдебе ҳәм даңқпаразлықты көтермейди

Той — өмир жарасығы. Турмысымызда болатуғын бахытлы, қуўанышлы мәўритлеримизди айрықша белгилеп, узақ жыллар еслеп жүретуғын кеўил хошлығымыз. Ол, туўысқанлар арасындағы татыўлықты, дослар арасындағы сыйласықты, тамыр-таныс, қоңсы-қоба арасындағы аўызбиршиликти беккемлейтуғын, перзентлеримиздиң камалға келип, шаңарақ болған күнлерин көриўдей мақсет-мурадымыз. Дана халқымыз той Толық мағлыўмат →

Китапқа тигилген нәзерлер

Өзбекстан Президенти ҳәр дайым ҳәммемизди, әсиресе, жасларымызды китап оқыўға шақырып атыр. Бул әҳмийетли ҳәм керекли мәселени мәмлекетлик дәрежеге көтерип, китап басып шығарыўды, тарқатыўды жолға қоятуғын қатар қарарлар қабыл етилди. Президентимиз жақында бул мәселеге қайта оралды. Жасларды мәденият, көркем өнер, физикалық Толық мағлыўмат →

Коррупциясыз жасаўды үйрениў — раўажланыўдың тийкары

Жақында Президентимиз тәрепинен қабыл етилген «Өзбекстан Республикасында коррупцияға қарсы гүресиў системасын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманда бул тараўда ҳәммемиздиң дыққатымызды, итибарымызды қаратыўшы төмендеги қатарлар бар: «… Соңғы жылларыда елимизде коррупцияға қарсы гүресиў тараўында әҳмийетли шөлкем­лестириў-ҳуқықый реформалар әмелге асырылды. Толық мағлыўмат →

Халықтың арасында көбирек болыўымыз керек

Мәмлекетимиздиң күннен-күнге алға илгерилеп, раўажланып баратырғанын ҳәр бир пуқараның қәлбиндеги қуўанышта, шаңарақлардың тыныш-татыў турмысында, жас әўладтың алға умтылып, өз арзыўларының орынланыўын ертең емес, усы бүгин көрип, айдын келешегине исенип жасап атырғанында сезип атырмыз. Елимиздиң күн са­йын емес, саат сайын жаңаланып Толық мағлыўмат →

Аралбойы абат болады…

«Ҳәзирги ўақытта Арал машқаласы себепли 5,5 миллион гектардан аслам майданда Аралқум саҳрасы пайда болды. Ҳәр жылы 100 миллион тонна қум ҳәм дуз ҳаўаға көтерилмекте. Бул болса Арал апатшылығы глобал машқала екенин және бир мәртебе дәлиллемекте. Бирлескен Миллетлер Шөлкеминиң Бас хаткери, Толық мағлыўмат →

Барлық ийгиликли ислер нийетке байланыслы

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң Олий Мажлиске Мүрәжатын тыңлар екенмен, инсанның ҳәмийше үмит пенен жасаўында жүдә үлкен ҳикмет бар екенине исенимим артты. Президентимиз өз баянатында «Уллы Имам Бухарий ҳәзиретлериниң «Ал-Жомеъ ас-Саҳиҳ» китабы «Барлық жақсы әмеллер нийетке байланыслы, ҳәр бир адамға Толық мағлыўмат →

Мойнақтың жаңа дәўраны жаңа жылға бир саат қалғанда

Жас жойбарлаўшы инженер Мийратдин жаңа жыл басланбастан бурын атасын қутлықлаўға асығып киятыр. Қалай қайтағойдың, балам. Бизлер болсақ, кешеден бери ҳәмме Мойнаққа кетти дегенди еситип отырмыз. Мен де азан менен қайтаман, ата. Ертең Жаңа жыл, дем алыс емес пе? Елимиздиң басшысы Толық мағлыўмат →