1

ОКРУГЛИК САЙЛАЎ КОМИССИЯСЫ ҚУРАМЫНА ТАЛАБАНЛАР УСЫНЫЛДЫ

10-август күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң жигирма биринши сессиясы болып өтти.

Видеоконференцбайланыс тәризинде өткен сессияға Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты, Қарақалпақстан Республикасы ҳүкимети ағзалары, секторлардың ҳәм тараўлардың басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери, сондай-ақ, Жоқарғы Кеңестиң депутатлары қала ҳәм район студияларында қатнасты.

Сессияны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Камалов кирис сөз бенен ашты ҳәм басқарып барды.

Депутатлар сессияның Секретариатын сайлады ҳәм күн тәртибин тастыйықлады.

Атап өтилгениндей, быйыл 24-октябрь күни елимизде Президент сайлаўы болып өтеди.  Сайлаў кампанияси 23-июльден басланды. Бүгинги күнде Орайлық сайлаў комиссиясы тәрепинен сайлаў округлери дүзилген.

Өзбекстан Республикасы Сайлаў кодексиниң 21-статьясына муўапық округлик сайлаў комиссиясынын қурамы бойынша Жоқарғы Кеңес тәрепинен Орайлық сайлаў комиссиясына усыныс етилиўи тийис.

Сессия мәжилиси күн тәртибиндеги дәслепки мәселе, яғный Өзбекстан Республикасы Президентин сайлаўды өткериўши 1-Қарақалпақстан округлик сайлаў комиссиясы ағзалығына талабанларды усыныў туўралы мәселе көрип шығылды.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Давлетов округлик сайлаў комиссиясы ағзалығына талабанлардын дизимин оқып еситтирди.

Бул мәселе бойынша Жоқарғы Кеңес депутатлары тийисли қарар қабыл етти.

Сондай-ақ, сессияда «Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының тийисли қарарларын тастыйықлаў туўралы» мәселе көрип шығылып, бул бойынша депутатлар тийисли қарар қабыл етти.

Усының менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң жигирма биринши сессиясы өз жумысын жуўмақлады.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеӊесиниӊ жигирма биринши сессиясыныӊ ашылыўы ҳаққында

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеӊесиниӊ жигирма биринши сессиясы 2021-жыл 10-август күни саат 17.30 да Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеӊесиниӊ мәжилислер залында ашылады.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ЖИГИРМАЛАНШЫ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

30-июнь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң жигирмаланшы сессиясы болып өтти.

Видеоконференцбайланыс тәризинде өткен сессияға Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты, Қарақалпақстан Республикасы ҳүкимети ағзалары, секторлардың ҳәм тараўлардың басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери, сондай-ақ, Жоқарғы Кеңестиң депутатлары қала ҳәм район студияларында қатнасты.

Сессияны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы  М.Камалов кирис сөз бенен ашты ҳәм басқарып барды.

Депутатлар сессияның Секретариатын сайлады ҳәм күн тәртибин тастыйықлады.

Сессия мәжилиси күн тәртибиндеги дәслепки мәселе, яғный «Билимлендириў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының жойбары туўралы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Социаллық-мәдений раўажланыў ҳәм жәмийетлик бирлеспелер мәселелери комитети баслығының орынбасары Т.Романов баянат жасады.

Атап өтилгениндей, соӊғы жыллары елимизде Ҳүрметли Президентимиздиӊ басшылығында билимлендириў тараўын түпкиликли реформалаў, билим бериўдиӊ сапасын жоқары басқышларға алып шығыў, педагог-хызметкерлердиң жәмийеттеги абырайын арттырыў, оларды материаллық ҳәм мораллық жақтан хошаметлеў бойынша бир қатар әҳмийетли пәрман ҳәм қарарлар қабыл етилди. Бул өз гезегинде билимлендириў тараўында үлкен өзгерисер ҳәм жаӊаланыўларға тийкар болмақта.

Бүгинги күнде ҳәрекет етип турған «Билимлендириў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасының Нызамы 1997-жылы қабыл етилген болып, тараўдағы жоқарыда келтирилген өзгерислер менен жаӊаланыўларды есапқа алған ҳалда нызамшылық нормаларын қайта көрип шығыў зәрүрлигин пайда етпекте.

Усынылып атырған «Билимлендириў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының жойбары 11 бап ҳәм 75 статьядан ибарат. Бул Нызам жойбарын қабыл етиў арқалы билимлендириў тараўында ушырасып атырған машқалаларды сапластырыўға, билим бериўдиң сапасын және де жақсылаўға, халықаралық стандартларға сәйкес билим бериўге ерисиў мүмкин.

Сессияда «Қарақалпақстан Республикасының айырым нызамларына өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының жойбары туўралы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Нызамлылық, суд-ҳуқық ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў мәселелери бойынша комитет баслығы З.Реймова баянат жасады.

Атап өтилгениндей, ҳәрекеттеги 20 нызамларға өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў усынылмақта. Бул өзгерис ҳәм қосымшалар бүгинги күнде алып барылып атырған реформалар нәтийжесинде пайда болған қатнасықларды тәртиплестириўде үлкен әҳмийетке ийе.

Күн тәртибиндеги және бир мәселе – «Инвестициялар ҳәм инвестиция жумысы ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамыныӊ жойбары туўралы Бюджет, экономикалық реформалар ҳәм инвестициялар мәселелери комитети баслығының орынбасары О.Бекбергенов баянат жасады.

Сондай-ақ, сессияда «Пуқаралардың ҳуқықларын қорғаў, жынаятшылықтың алдын алыў ҳәм жынаятшылыққа қарсы гүресиў бағдарындағы жумысларының барысы ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы прокурорының есабаты туўралы», «Қала ҳәм районларда экспорт потенциалын асырыў, товарлар ислеп шығарыўды локализациялаў ҳәм импортты оптималластырыў бағдарындағы жумыслардың барысы ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Бажыхана басқармасы баслығының есабаты туўралы», «Ҳуқықбузарлықтың алдын алыў ҳәм олардың профилактикасы жағдайы ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министриниң мәлимлемеси туўралы» «2021-жылдың биринши ярымында орынлардағы норма дөретиўшилиги жумыслары ҳәмде ҳуқықты қолланыў әмелиятының жағдайлары ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министриниң мәлимлемеси туўралы», «Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының тийисли қарарларын тастыйықлаў туўралы» мәселелер көрип шығылды.

Күн тәртибиндеги мәселелр бойынша Жоқарғы Кеңес депутатлары сөзге шығып, пикир ҳәм усынысларын билдирди, сораўларына тараў ўәкиллери тәрепинен жуўаплар алды ҳәмде тийисли қарар қабыл етти.

Усының менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң жигирмаланшы сессиясы өз жумысын жуўмақлады.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети
М.Ҳабибуллаев түсирген сүўретлер
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеӊесиниӊ жигирмаланшы сессиясыныӊ ашылыўы ҳаққында

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеӊесиниӊ жигирмаланшы сессиясы 2021-жыл 30-июнь күни саат 11.00 де Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеӊесиниӊ мәжилислер залында ашылады.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН СЕГИЗИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

12-июнь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он сегизинши сессиясы болып өтти.

Видеоконференцбайланыс тәризинде өткен сессияға Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты, Қарақалпақстан Республикасы ҳүкимети ағзалары, секторлардың ҳәм тараўлардың басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери, сондай-ақ, Жоқарғы Кеңестиң депутатлары қала ҳәм район студияларында қатнасты.

Сессияны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары  А.Давлетов кирис сөз бенен ашты ҳәм басқарып барды.

Депутатлар сессияның Секретариатын сайлады ҳәм күн тәртибин тастыйықлады.

Сессия мәжилиси күн тәртибиндеги дәслепки мәселе, яғный «Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақлаў комитети ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының (жаңа редакцияда) жойбарын көрип шығыў ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Нызамлылық, суд-ҳуқық ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў мәселелери бойынша комитет баслығы З.Реймова баянат жасады.

Атап өтилгениндей, бул Нызам жойбарының мақсети – Қарақалпақстан Республикасы нызамларын, жоқары мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымлары актлерин Қарақалпақстан Республикасы Конституциясына муўапықластырыў бойынша ҳуқықый қатнасықларды тәртипке салыўдағы нызамшылықты еле де жетилистириўге қаратылған. Усынылып атырған нызам жойбары V бап ҳәм 45 статьядан ибарат.

Нызам жойбарында нәзерде тутылған тийкарғы өзгерислердиң бири бул Конституциялық бақлаўды әмелге асырыўдағы улыўма қағыйдаларға, комитет ағзаларының статусына, комитет ўәкилликлери ҳәм мәселелерди қарап шығыўының тийкарғы қағыйдаларына, комитет жумысын шөлкемлестириў ҳәм оның хызметине байланыслы басқа да мәселелерге еле де анықлық, өзгерис ҳәм қосымшалар  киргизиўге қаратылған.

Бул мәселе бойынша 57-санлы “Тазажол” сайлаў округинен депутат Р.Матқурбанов сөзге шықты.

Депутатлар бул мәселе бойынша тийисли қарар қабыл етти.

Сессияда “2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдыӊ бес әҳмийетли жөнелиси бойынша Ҳәрекетлер стратегиясын “Жасларды қоллап-қуўатлаў ҳәм халықтыӊ саламатлығын беккемлеў жылы”нда әмелге асырыўға байланыслы Мәмлекетлик бағдарлама тийкарында ислеп шығылған илажлар режесиниӊ Қарақалпақстан Республикасында орынланыўы бойынша Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң есабаты туўралы мәселе көрип шығылды. Бул мәселе бойынша Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев мағлыўмат берди.

Сессия күн тәртибинде «Қарақалпақстан Республикасы суды баслығының орынбасарын сайлаў ҳақкында»ғы мәселе көрип шығылды. Бул лаўазымға Ктайбеков Бахрам Қурбанбаевичтиң кандидатурасы усынылды.

Бул мәселе бойынша депутатлар тийисли қарар қабыл етти – Ктайбеков Бахрам Қурбанбаевич Қарақалпақстан  Республикасы суды баслығының экономикалық ислер бойынша орынбасары лаўазымына сайланды.

Сондай-ақ, сессияда «Қарақалпақстан Республикасының айырым нызамларына өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының жойбары туўралы», «Қала ҳәм районларды социаллық-экономикалық раўажландырыўдың рейтинг баҳалаў көрсеткишлери, әмелий илажлар режелери ҳәмде бул бағдарда анықланған машқалаларды сапластырыў бойынша әмелге асырылған жумыслар ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Экономикалық раўажландырыў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў министрлигиниң есабаты туўралы», «Жаслар дәптери»не киргизилген пуқаралардыӊ машқалаларын сапластырыў бойынша кѳрилип атырған илажлар шеӊберинде әмелге асырылған жумыслар бойынша Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеӊесиниң ҳәмде қала, район ҳәкимлериниң есабатлары туўралы», «Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң Инсан ҳуқықлары бойынша ўәкили (Омбудсман)ниң Қарақалпақстан Республикасындағы аймақлық ўәкилиниң 2021-жыл биринши шереги даўамында алып барылған жумыслары бойынша есабаты туўралы», «Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң айырым комитетлери ҳәм комиссиясы қурамына өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў туўралы», «Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының тийисли қарарларын тастыйықлаў туўралы» мәселелер көрип шығылып, бул бойынша депутатлар тийисли қарар қабыл етти.

Усының менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он сегизинши сессиясы өз жумысын жуўмақлады.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети
М.Ҳабибуллаев түсирген сүўретлер

 

 
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он алтыншы сессиясы: Қарақалпақстан Республикасы судының баслығы сайланды

13-февраль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он алтыншы сессиясы болып өтти.

Видеоконференсбайланыс тәризинде өткен сессияға Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты, Қарақалпақстан Республикасы ҳүкимети ағзалары, тийисли тараўлардың басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери, сондай-ақ, Жоқарғы Кеңестиң депутатлары қала ҳәм район студияларында қатнасты.

Сессияны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары  А.Давлетов кирис сөз бенен ашты ҳәм басқарып барды.

Депутатлар сессияның Секретариатын сайлады ҳәм күн тәртибин тастыйықлады.

Атап өтилгениндей, Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен қабыл етилген арнаўлы Пәрман менен суд системасына шөлкемлестириўшилик-структуралық өзгерислер киргизилди. Усы тийкарда аймағымыздағы жынаят, экономикалық ҳәм пуқаралық судлары бирлестирилип, олардың тийкарында судьялардың қатаң қәнигелестирилиўин сақлап қалған ҳалда Қарақалпақстан Республикасы суды шөлкемлестирилди.

Суд тараўына киргизилген өзгерислерди есапқа алып, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он бесинши сессиясында Қарақалпақстан Республикасының Конституциясының тийисли статьяларына қосымшалар киргизилди ҳәм депутатларымыз тәрепинен қоллап-қуўатланып, Нызам қабыл етилди.

Сессия күн тәртибинде «Қарақалпақстан Республикасы судының баслығын сайлаў ҳақкында»ғы мәселе көрип шығылды.

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы ҳәм «Судлар ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамы талапларына муўапық, Базарбаева Гульнара Жуманазаровнаны Қарақалпақстан Республикасы судының баслығы етип сайлаў ҳаққындағы  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының усыныснамасы депутатлардың итибарына усынылды.

Бул мәселе бойынша депутатлар тийисли қарар қабыл етти – Базарбаева Гульнара Жуманазаровна бес жыллық мүддетке Қарақалпақстан  Республикасы судының баслығы лаўазымына сайланды.

Усының менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он алтыншы сессиясы өз жумысын жуўмақлады.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН БЕСИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

12-февраль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он бесинши сессиясы болып өтти.

Видеоконференцбайланыс тәризинде өткен сессияға Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты, Қарақалпақстан Республикасы ҳүкимети ағзалары, секторлардың ҳәм тараўлардың басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери, сондай-ақ, Жоқарғы Кеңестиң депутатлары қала ҳәм район студияларында қатнасты.

Сессияны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары  А.Давлетов кирис сөз бенен ашты ҳәм басқарып барды.

Депутатлар сессияның Секретариатын сайлады ҳәм күн тәртибин тастыйықлады.

Атап өтилгениндей, Ҳүрметли Президентимиз басшылығында мәмлекетимизде әдил судлаўды әмелге асырыў, пуқаралардың ҳуқық ҳәм мәплерин қорғаў, әдиллик ҳәм нызам үстинлигин тәмийинлеў бағдарында нәтийжели жумыслар әмелге асырылмақта.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 24-июльдағы «Судлардың жумысын буннан былай да жетилистириў ҳәм әдил судлаў нәтийжелилигин арттырыўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы суд-ҳуқық системасы тараўындағы мәмлекетлик сиясатты сапа жағынан жаңа басқышқа көтериўде, суд ҳәкимиятының ғәрезсизлигин тәмийинлеўде, пуқаралардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин исенимли қорғаў кепилликлерин күшейтиўде, әдил судлаўға ерисиў дәрежесин арттырыўға қаратылған тийкарғы бағдарларды белгилеп бериўде айрықша әҳмийетке ийе болмақта.

Өз нәўбетинде, усы пәрманда белгиленген ўазыйпалар пуқаралардың судпа-суд сергиздан болып жүриўин сапластырып, олардың машқалаларын бир орында шешиў, суд системасын басқарыў мәселелерин жетилистириў, сондай-ақ, судларды шөлкемлестириўшилик-финанслық ҳәм материаллық-техникалық жақтан тәмийинлеў жумысларын жәнеде жақсылаў имканиятын бермекте.

Күн тәртибиндеги биринши мәселе – яғный «Қарақалпақстан Республикасының Конституциясына өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының жойбары ҳаққындағы мәселе бойынша Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Нызамлылық, суд-ҳуқық ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў мәселелери бойынша комитет баслығы З.Реймова, 45-санлы «Шоманай» сайлаў округинен депутат, сенатор, У.Жалменов сөзге шықты.

Бул мәселе бойынша депутатлар тийисли қарар қабыл етти.

Бәршемизге белгили, быйыл мәмлекетимизде «Жасларды қоллап-қуўатлаў ҳәм халықтың саламатлығын беккемлеў жылы» деп жәрияланып, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2021-жыл 3-февральдағы «2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес әҳмийетли бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясын «Жасларды қоллап-қуўатлаў ҳәм халықтың саламатлығын беккемлеў жылы»нда әмелге асырыўға байланыслы мәмлекетлик бағдарлама ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилди.

10 февраль сәнесинде Ҳүрметли Президентимиз басшылығынды усы Мәмлекетлик бағдарламаның орынланыўын нәтийжели шөлкемлестириў бойынша видеоселектор мәжилиси өткерилди.

Усы видеоселектор мәжилисинде мәмлекетимиз басшысы раўажланыўдан артта қалып атырған районлардың ҳәм аўыр жағдайдағы мәҳәллелердиң жолын, ишимлик суўын ҳәм электр тәмийнатын, ирригация тармағын жақсылаў, медицина ҳәм билимлендириў системасындағы реформаларды ең алыс аўылларға шекем жеткериў, жаслар ҳәм ҳаялларды жумыс пенен тәмийинлеў, дийқаншылық пенен шуғылланыўды қәлеген жасларға 10 сотихтан 1 гектарға дейин жер ажыратыў ҳәм бул процессте жәмийетшилик пикирин инабатқа алыў, аймақлардағы ири зиярат объектлериниң әтирапын абаданластырыў ҳәм инфраструктурасын жақсылаў, “Абат аўыл” ҳәм “Абат мәҳәлле” бағдарламаларын орынлардағы «өсиў ноқатлары»нан келип шығып, қәлиплестириў ҳәм жергиликли кеңеслерге усыныў, мәденият орайлары, музейлер ҳәм театр имаратларын оңлаў ҳәмде зәрүрли инвентарьлар менен тәмийинлеў, коммуналлық хызметлер системасын жәнеде жақсылаў сыяқлы бир қатар ең әҳмийетли ўазыйпаларға тоқталып өтти ҳәмде орынланыўын тәмийинлеў бойынша анық илажларды белгилеп берди.

Сессияда Мәмлекетлик бағдарлама жасларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаўда, халық арасында саламат турмыс тәризин қәлиплестириўде, экономиканы раўажландырыў арқалы халықтың абаданлығын арттырыўда айрықша әҳмийетке ийе екени,  ондағы ҳәр бир бәнттиң орынланыўы бойынша депутатлық қадағалаў орнатылыўы ҳәм анықланған машқалаларды сапластырыў бойынша анық илажлар ислеп шығылыўы кереклиги айрықша атап өтилди.

Буннан тысқары, ҳәр шеректе бул бағдарда әмелге асырылып атырған жумыслар, усыныслар, соның ишинде, Мәмлекетлик бағдарламаның орынланыўы бойынша секторлар ҳәм тийисли шөлкемлер басшыларының есабатларын еситип, сын көз қарастан додалап барылыўы айтып өтилди.

Күн тәртибиндеги екинши мәселе – яғный «Жасларды қоллап-қуўатлаў ҳәм халықтың саламатлығын беккемлеў жылы» Мәмлекетлик бағдарламасының орынланыўын нәтийжели шөлкемлестириў ҳаққындағы мәселе бойынша Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Жуманов баянат жасады.

Сондай-ақ, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Социаллық-мәдений раўажланыў ҳәм жәмийетлик бирлеспелер мәселелери комитети баслығы, “Адолат” социал-демократиялық партиясыныӊ Жоқарғы Кеӊестеги фракциясы баслығы Д.Қурбаниязов, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Жаслар сиясаты ҳәм саламат әўладты тәрбиялаў мəселелери комитети баслығы, сенатор А.Данияров, Өзбекстан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясының Жоқарғы Кеӊестеги фракциясы баслығы Т.Романов, Өзбекстан Либерал-демократиялық партиясының Жоқарғы Кеӊестеги фракциясы баслығы Ш.Өтемисов, Өзбекстан Халық демократиялық партиясының Жоқарғы Кеӊестеги фракциясы баслығы Х.Ешимбетов, Өзбекстан Экологиялық партиясының Жоқарғы Кеӊестеги фракциясының ағзасы М.Гаипов  сөзге шығып, Мәмлекетлик бағдарламада белгилеп берилген ўазыйпалардыӊ өз мүддетлеринде ҳәм сапалы орынланыўы үстинен турақлы түрде депутатлық қадағалаў әмелге асырылатуғынын атап өтти.

Бул мәселе бойынша депутатлар тийисли қарар қабыл етти.

Сессияда “Ҳаяллар дəптери” бойынша əмелге асырылып атырған жумыслар ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў министрлигиниң есабаты ҳаққындағы мәселе бойынша министрдиң биринши орынбасары М.Ахмедова, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 28-январдағы «Өзбекстан Республикасы аўыл хожалығын раўажландырыўдың 2020-2030-жылларға мөлшерленген стратегиясында белгиленген ўазыйпаларды 2020-жылда әмелга асырыў илажлары ҳаққында»ғы қарары менен тастыйықланған бағдарламасында белгиленген ўазыйпалардың Қарақалпақстан Республикасында орынланыў барысы бойынша Қарақалпақстан Республикасы Аўыл хожалығы министриниң есабаты ҳаққындағы мәселе бойынша министр А.Якубовтың есабатлары тыңланды ҳәм тийисли қарарлар қабыл етилди.

Сондай-ақ, сессияда Жоқарғы Кеңес Президиумы тәрепинен сессиялар аралығында қабыл етилген тийисли қарарларды тастыйықлаў ҳаққындағы мәселе көрип шығылып, тийисли қарар қабыл етилди.

Усының менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он бесинши сессиясы өз жумысын жуўмақлады.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети
М.Ҳабибуллаев түсирген сүўретлер
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН ТӨРТИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

30-январь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он төртинши сессиясы болып өтти.

Сессияға Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты, Қарақалпақстан Республикасы ҳүкимети ағзалары, секторлардың ҳәм тараўлардың басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Сессияны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары  А.Давлетов кирис сөз бенен ашты ҳәм басқарып барды.

Депутатлар сессияның Секретариатын сайлады ҳәм күн тәртибин тастыйықлады.

Сессия күн тәртибиндеги дәслепки мәселе, яғный Арқа-батыс әскерий округиниң 2020-жылда әмелге асырылған жумыслары ҳәмде 2021-жылға белгиленген режелер ҳаққында Арқа-батыс әскерий округи командири Ф.Шерматовтың мәлимлемеси тыңланды.

Бүгинги күнде Ҳүрметли Президентимиз, Қураллы Күшлер Жоқары Бас Сәркардасы Шавкат Мирзиёев басшылығында мәмлекетимиз қәўипсизлигин ҳәм турақлылығын тәмийинлеў, Қураллы күшлеримиздиң қорғаныў потенциалын жәнеде күшейтиў, әскерий тараўда алып барылып атырған реформаларды жеделлестириў, заманагөй, ҳәрекетшең, ҳәр тәреплеме жақсы қуралланған армияны шөлкемлестириў бойынша нәтийжели жумыслар әмелге асырылмақта.

Президентимиз басламасы менен аймақларда қорғаныў тараўында бирден-бир мәмлекетлик сиясатты жүргизиў, армия ҳәм халықтың бирлигин тәмийинлеў мақсетинде әскерий-ҳәкимшилик секторлар шөлкемлестирилди. Бул бойынша белгилеп берилген ўазыйпалар тийкарында әскерий-ҳәкимшилик секторының жумысын раўажландырыў жумыслары ҳәр жылы басқышпа-басқыш алып барылмақта.

Атап айтқанда, 2020-жылға белгиленген “Жол карта” тийкарында өткен жылы 20 объектте жергиликли бюджет есабынан қурылыс-оңлаў, Қорғаныў министрлиги қаржылары есабынан 2 объектте капитал оңлаў жумыслары алып барылды. Соның менен бир қатарда, Арқа-батыс әскерий округи әскерий хызметшилери ҳәм Миллий гвардия хызметкерлери ушын 90 квартиралы 5 қабатлы 3 турақ-жайлар пайдаланыўға тапсырылды.

2021-жылда да Әскерий-ҳәкимшилик сектордың жумысын раўажландырыў мақсетинде “Жол карта” ислеп шығылып, Жоқарғы Кеңес Президиумының қарары тийкарында тастыйықланды. Белгиленген “Жол карта” тийкарында Арқа-батыс әскерий округи, Миллий гвардия ҳәм Мәмлекетлик қәўипсизлик хызмети шегара әскерий бөлиминиң бир қатар объектлеринде қурылыс-оңлаў жумысларын алып барыў режелестирилген.

Атап өтилгениндей, усы жылдың 12-январь күни Ҳүрметли Президентимиз басшылығында өткерилген Қәўипсизлик кеңесиниң кеңейтилген мәжилисинде мәмлекетимиз басшысы тәрепинен әскерий билимлендириў системасында басланған реформаларды тығыз даўам еттириў, жоқары әскерий оқыў орынлары, лицей ҳәм колледжлер, соның ишинде, «Темурбеклер мектеби» әскерий академиялық лицейлериниң жумысын жетилистириў, оларда билим алып атырған оқыўшылардың жүрегинде миллий руўх, ана Ўатанға меҳир ҳәм садықлық, әдиллик сезимин ҳәр тәреплеме күшейтиў, Қураллы Күшлерде жаратылған заманагөй инфраструктурадан пайдаланған ҳалда жәмлеспеген жасларды әскерий-ўатансүйиўшилик руўхында тәрбиялаў менен бирге, мийнет базарында талап етилетуғын кәсип-өнерге үйретиў бойынша жумысларды шөлкемлестириў ўазыйпасы да қойылды.

Бүгинги күнде усы белгиленген тапсырмалардың орынланыўын өз мүддетлеринде ҳәм сапалы орынланыўын тәмийинлеў бойынша тараў басшылары менен биргеликте жумыслар шөлкемлестирилмекте.

Күн тәртибиндеги мәселе бойынша депутатлар тийисли қарар қабыл етти.

Сессия күн тәртибиндеги кейинги мәселе – “Өзбекстан Республикасы Орайлық банки Қарақалпақстан Республикасы Бас басқармасының 2020-жылда әмелге асырылған жумыслары ҳаққында Орайлық банктиң Қарақалпақстан Республикасы Бас басқармасы баслығының есабаты ҳаққында”ғы мәселе көрип шығылды. Бул бойынша Орайлық банктиң Қарақалпақстан Республикасы Бас басқармасы баслығы Б.Алланиязовтың мәлимлемеси тыңланды.

Бүгинги күнде Қарақалпақстан Республикасы аймағында 14 коммерциялық банклери ҳәмде олардың қала ҳәм районларда 54 филиаллары, 65 тен артық минибанклер ҳәмде банк хызметлерин көрсетиў орайлары тәрепинен халыққа заманагөй банк хызметлери көрсетилип келинбекте. Банклердиң турақлы ресурс базасын беккемлеў илажлары нәтийжесинде халықтың ҳәмде хожалық жүритиўши субъектлердиң банклердеги депозитлер көлеми 2020-жылда 33,7 пайызға көбейди ҳәм 1 триллион 540 миллиард сумға жетти. Узақ мүддетли депозитлер муғдары 2020-жыл ақырына келип 1 триллион 128,3 миллиард сумды қурады ҳәм олардың жәми депозитлер көлеминдеги үлеси 2020-жыл жуўмағы бойынша 73,3 пайызға жетти.

Нақ пулсыз есап-китаплар системасын жәнеде раўажландырыў бойынша көрилип атырған илажлар нәтийжесинде айланысқа шығарылған пластик карточкалар саны 1 миллион 485 мың данаға ҳәмде саўда ҳәм пуллы хызмет көрсетиў шақапшаларына орнатылған төлем терминаллары саны 26 мың 732 данаға жетти. Пластик карточкалар арқалы әмелге асырылған төлемлер көлеми өткен жылдың усы дәўирине  салыстырғанда 1,1 есеге артып, 3 триллион 636 миллиард сумды қурады.

Аўыллық жерлерде үлгили жойбарлар тийкарында үй-жайлар қурылысы көлемин кеңейтиў арқалы аўыл халқының турмыс сапасын ҳәм дәрежесин арттырыў мақсетинде Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 28-ноябрьдеги “Ипотека кредити механизмлерин жетилистириўге байланыслы қосымша илажлар ҳаққында”ғы ПП-5886-санлы пәрманы тийкарында 2020-жылы Республикамызда қурылыўы режелестирилген 4 қабатлы, 24 квартиралы, 2-3 ханалы болған 528 дана квартиралар қурылысы ушын 64,9 миллиард сумлық кредит қаржылары ажыратылды.

Сонын менен бирге, қала ҳәм районларда жаңадан қурылып атырған көп қабатлы турақ-жайлардың қурылысы ушын 84 курылыс кәрханаларына 785 миллиард 835 миллион сум кредит қаржылары берилди. Буның нәтийжесинде Нөкис каласы, Хожели, Шымбай, Тақыятас ҳәм Қоңырат районлары орайларында, көше бойларында заманагөй саўда ҳәм сервис орайлары жайласқан көп қабатлы турақ-жайлар қурылды ҳәмде бүгинги күнде де курылыс-монтаж жумыслары даўам етпекте.

Сондай-ақ, 2020-жылда киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик субъектлерин финанслық жақтан қоллап-қуўатлаўға да айрықша итибар қаратылды ҳәм бул тараўға ажыратылған кредитлер муғдары 2019-жылға салыстырғанда 1,3 еседен зыятқа артып, 1 триллион 426 миллиард сумға жетти.

Аймақларды социаллық-экономикалық раўажландырыў бағдарламалары тийкарында орынларда коммерциялық банклердиң филиаллары тәрепинен 3,3 триллион сум муғдарында кредитлер ажыратылды. Халықтың бәнтлигин тәмийинлеў ҳәмде шаңарақ исбилерменлигин раўажландырыўда жеңиллетилген кредитлерден жәми 12 мың 61 субъектке 427,4 миллиард сумлық кредит қаржылары ажыратылды.

Буннан тысқары, мәмлекетлик-жеке меншик шерикшилиги тийкарында балалар бақшаларын шөлкемлестириўге Санаат қурылыс банки тәрепинен 81 субъектке жәми 152,1 миллиард сум кредит қаржылары ажыратылды.

Сондай-ақ, коронавирус пандемиясының унамсыз тәсирин жумсартыў, халықты ҳәм исбилерменлерди қоллап-қуўатлаўға мақсетинде өткен дәўир ишинде 5599 исбилерменлик субъектлериниң ҳәмде 114 мың 306 пуқаралардың жәми 1 триллион 201 миллиард сумлық кредит қарыздарлықлары бойынша жеңиллетилген дәўир белгиленип “кредит дем алысы” берилди.

Бул бағдарларда бар имканиятлар ҳәм резервлерден жетерли дәрежеде пайдаланып, 2021-жылда банк системасында әмелге асырылыўы тийис болған әҳмийетли ўазыйпалар белгиленди.

Бул мәселе бойынша депутатлар өз сораўларына жуўап алды ҳәм тийисли қарар қабыл етти.

Сондай-ақ, сессияда Жоқарғы Кеңес Президиумы тәрепинен сессиялар аралығында қабыл етилген тийисли қарарларды тастыйықлаў ҳаққында қарар қабыл етилди.

Усының менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он төртинши сессиясы өз жумысын жуўмақлады.

Сессияға Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының Аралбойы аймағын раўажландырыў мәселелери бойынша комитетиниң баслығы Б.Алиханов қатнасты.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети
М.Ҳабибуллаев түсирген сүўретлер

 
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он биринши сессиясы ҳаққында мәлимлеме

19-декабрь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он биринши сессиясы болып өтти.

Сессияға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Камалов, Өзбекстан Республикасы Президенти Администрациясы жанындағы Мәлимлеме ҳәм ғалаба коммуникациялар агентлиги директоры А.Ходжаев, Олий Мажлиси Сенаты ағзалары, ҳүкимет ағзалары, тараў ҳәм ҳуқық қорғаў уйымлары басшылары, қала, район ҳәкимлери, сектор басшылары ҳәмде ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Сессияны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Давлетов кирис сөз бенен ашты ҳәм басқарып барды.

Еӊ дәслеп, депутатлар сессияның Секретариатын сайлады ҳәм күн тәртибин тастыйықлады.

Атап өтилгениндей Ҳүрметли Президентимиздиң усы жыл 2-октябрь күни Қарақалпақстан Республикасына сапары даўамында елимиздиң социаллық-экономикалық жақтан жәнеде раўажланыўы, халқымыздың бахытлы ҳәм абадан турмысы менен байланыслы әҳмиетли ўазыйпаларды белгилеп берген еди.

Усы ўазыйпалар тийкарында Президентимиздиң усы жыл 11-ноябрь күни «2020-2023-жылларда Қарақалпақстан Республикасын комплексли социаллық-экономикалық раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилип, үш жыллық раўажланыў бағдарламасы ислеп шығылды.

Қарар тийкарында Қарақалпақстан Республикасында 2020-2023-жыллар даўамында 2 мың 788 жойбар бойынша объектлерде 21 триллион  209 миллиард сумлық кең көлемли жумысларды әмелге асырыў режелестирилген.

Атап айтқанда, 17 район ҳәм қаланың өзине тән «өсиў ноқат»ларынан (драйвер) келип шығып,  улыўма баҳасы 12 триллион 300 миллиард сум болған 1 мың 359 инвестициялық жойбар қәлиплестирилген.

Сессияда атап өтилгениндей, усы жылдың 11-19-декабрь күнлери аралығында қала ҳәм районлық Кеңеслердиң сессиялары шөлкемлестирилип, ҳәкимлердиң 2020-жылда социаллық-экономикалық раўажландырыў жуўмақлары ҳәм 2021-жылға белгиленген режелер бойынша халыққа мүрәжаты тыңланды ҳәмде тийисли қарарлар қабыл етилди.

Сессия күн тәртибиндеги дәслепки мәселе, яғный, Қарақалпақстан Республикасын 2020-жылда социаллық-экономикалық раўажландырыўдың жуўмақлары ҳәмде 2021-жылға белгиленген режелер ҳаққында Министрлер Кеңеси Баслығы Қаҳарман Сариевтиң мүрәжаты тыңланды.

Бул мәселе бойынша депутатлар өзлерин қызықтырған сораўларға жуўап алды, тийисли қарар қабыл етилди.

Сессияның күн тəртибине муўапық шөлкемлестириў мәселеси, яғный Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақлаў комитетиниң баслығын сайлаў мәселеси көрип шығылды.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси тәрепинен бул лаўазымға Парахат Айтниязовтың кандидатурасы усынылды ҳәм оныӊ өмирбаяны менен таныстырылды.

Бул мәселе бойынша депутатлар тийисли қарар қабыл етти.

«Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақлаў комитети ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының 3-статьясына муўапық Конституциялық бақлаў комитети баслығы ант берди.

Сондай-ақ, сессия күн тәртибинде «Өсимликлер карантини ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының (жаңа редакцияда) жойбары туўралы, «Қарақалпақстан Республикасының айырым нызамларына өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының жойбары туўралы, Қарақалпақстан Республикасы судлары баслықларының пуқаралар ҳуқуқларын ҳәм еркинликлерин, соның менен бирге кәрханалар, мәкемелер ҳәм шөлкемлердиң ҳуқуқлары ҳәмде нызам менен қорғалатуғын мәплерин суд жолы менен қорғаўды әмелге асырыўға байланыслы жумыслары ҳаққында мәлимлемеси туўралы, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң айырым комитетлери ҳәм комиссиясы қурамына өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў туўралы, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының тийисли қарарларын тастыйықлаў туўралы мәселелери көрип шығылып, бул бойынша тийисли қарарлар қабыл етилди.

Усының менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он биринши сессиясы өз жумысын жуўмақлады.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети,

М.Ҳабибуллаевтың түсирген сүўретлери
Қарақалпақстанның район ҳәм тармақларын раўажландырыў бойынша әҳмийетли бағдарлар белгиленди

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң гезексиз сессиясында аймақты социаллық-экономикалық раўажландырыў мәселелерине айрықша итибар қаратылды.

Соңғы төрт жылда онлаған ири тоқымашылық, фармацевтика, электротехника ҳәм басқа заманагөй санаат кәрханаларының қурылыўы есабынан Қарақалпақстанда ислеп шығарыў көлеми 2 есеге өскен. Жаңа суў тармақларының қурылыўы нәтийжесинде халықты орайласқан ишимлик суўы менен тәмийинлеў дәрежеси 40 проценттен 67 процентке жетти. 241 мектеп, денсаўлықты сақлаў, мәденият ҳәм спорт объектлери жаңадан қурылды, капитал оңланды.

Президент Шавкат Мирзиёев Мурат Камаловты Жоқарғы Кеңес Баслығы болып сайланғаны менен қутлықлап, оғада жуўапкершиликли ўазыйпада табыслар тиледи.

– Жаңа басшының жумысының ең әҳмийетли бағдары «халықтың дәртин тыңлаў ҳәм мәселелерди шешиў» болыўы керек. Буның ушын тынымсыз излениў, мийнет етиў, халық пенен кеңесип ислеў керек. Қарақалпақстанда елди сүйетуғын, билимли, пидайы жаслар көп. Оларды бирлестирип, нәтийжеге ерисиў, ел-журтқа мәпдарлық келтириў керек, – деди мәмлекетимиз басшысы.

Қарақалпақстанда барлық тараўларды жедел раўажландырыў бойынша алдағы 3 жылға арналған илажлар ислеп шығылғанлығы мәлим етилди. Оған бола, ҳәр бир районда 2 хызмет түри өзине тән «өсиў ноқаты» етип белгиленген.

Президент барлық 16 районды еле де раўажландырыў мақсетинде усы «өсиў ноқатлары» бойынша исбилерменлик субъектлери 3 жыл мүддетке жер салығы, мүлк салығы, киши кәрханалардың айланбасынан алынатуғын салық, жеке тәртиптеги исбилерменлердиң қатаң белгиленген муғдардағы дәрамат салығынан азат етилиўин атап өтти.

Сондай-ақ, раўажланыў дәрежеси төмен болған Тахтакөпир, Бозатаў ҳәм Шоманай районларында жаңадан шөлкемлестирилетуғын санаат кәрханаларына да 3 жыллық мүддетке салық ҳәм бажыхана жеңилликлери бериледи.

Ҳәр бир район ҳәм қаланы жедел раўажландырыўға күшли түртки бериў, машқалаларды жедел түрде шешиў ушын оларға министрлер ҳәм банклер бириктирилди.

Жыйналыста келеси 3 жылға арналған 10 баслы бағдар белгиленди.

Бириншиси – районлар ҳәм мәҳәллелерди жедел раўажландырыў, екиншиси – халықтың бәнтлигин тәмийинлеў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў болса, үшиншиси шеңберинде инвестициялық жойбарлар әмелге асырылады. Арал машқаласының унамсыз тәсирин жумсартыў ҳәрекетлери төртинши баслы бағдар сыпатында белгиленди.

Бесиншиси етип хызмет көрсетиў тараўы потенциалын толық иске түсириў, алтыншысы сыпатында аўыл хожалығын раўажландырыў ўазыйпасы белгиленли. Жетиншиден, халықты турақ жай менен тәмийинлеў бойынша жумыслар шөлкемлестирилсе, сегизиншиден социаллық инфраструктураны раўажландырыўға итибар қаратылады.

Тоғызыншы баслы бағдар етип жаслар ҳәм ҳаял-қызларды қоллап-қуўатлаў көрсетип өтилген болса, оныншы шеңберинде жынаятшылықтың алдын алыў мәселелери бойынша көрсетпелер берилди.

Президент елимиздиң қыз-жигитлерин усы аймақ турмысы менен таныстырыў мақсетинде келеси жылы Қарақалпақстанда Жаслар фестивалын шөлкемлестириў усынысын билдирди.

Дерек: https://president.uz/