Сиясий партияларға сайлаўларда қатнасыўына рухсат берилди 2019-жыл 15-октябрь күни саат 11.00 де Халықаралық баспасөз орайында Орайлық сайлаў комиссиясының гезектеги мәжилиси видеоселектор тәризинде болып өтти.

Орайлық сайлаў комиссиясының ағзалары, сиясий партиялардың ўәкилликли ўәкиллери, ҒХҚ хызметкерлери қатнасқан мәжилиси күн тәртибине «Сиясий партияларға Өзбекстан Республикасы Олий Мажлис Нызамшылық палатасы депутатлар сайлаўында қатнасыўына рухсат бериў ҳаққында», «Олий Мажлис Нызамшылық палатасы, Халық депутатлары ўәлаятлық, районлық ҳәм қалалық кеңеслер сайлаўына Толық мағлыўмат →

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине депутатлар сайлаўын өткериўши сайлаў округлерин дүзиў ҳаққында

Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының қарары Қарақалпақстан Республикасының «Сайлаў ҳаққында»ғы Нызамының  9-статьясы ҳәм 14-статьяларына муўапық, халық депутатлары қалалық ҳәм районлық Кеңеслериниң усынысларына тийкарланып, Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы Қ А Р А Р  Е Т Е Д И: Қарақалпақстан Республикасы Толық мағлыўмат →

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОЛИЙ МАЖЛИСИ НЫЗАМШЫЛЫҚ ПАЛАТАСЫ ДЕПУТАЛАРЫ САЙЛАЎЫН ӨТКЕРЕТУҒЫН САЙЛАЎ ОКРУГЛЕРИН ДҮЗИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының ҚАРАРЫ Өзбекстан Республикасы Сайлаў кодексиниң 9, 14, ҳәм 16-статьяларына тийкарланып Өзбекстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы ҚАРАР ЕТЕДИ: Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасы депутлары сайлаўын өткеретуғын төмендеги сайлаў округлери дүзилсин: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 1- Нөкис сайлаў Толық мағлыўмат →

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРАЙЛЫҚ САЙЛАЎ КОМИССИЯСЫНДА

Усы жыл 5-октябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының мәжилиси болып өтти. Мәжилисти Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының баслығы Е.Джуманазаров ашты ҳәм алып барды. Мәжилисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине депутатлар сайлаўын өткериўши сайлаў округлерин дүзиў, сиясий партиялардың сайлаўға қатнасыў ҳуқықын Толық мағлыўмат →

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине, халық депутатлары районлық ҳәм қалалық Кеңеслерине сайлаў кампаниясының басланыўын жәриялаў ҳаққында

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРАЙЛЫҚ САЙЛАЎ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАРАРЫ Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының 110-статьясына ҳәм Қарақалпақстан Республикасының «Сайлаў ҳаққында»ғы Нызамының 36-статьясына муўапық, Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы Қ А Р А Р   Е Т Е Д И: 1.2019-жыл 22-декабрь – Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Толық мағлыўмат →

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРАЙЛЫҚ САЙЛАЎ КОМИССИЯСЫНДА

Усы жыл 20-сентябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының мәжилиси болып өтти. Мәжилисти Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының баслығы Е.Джуманазаров ашты ҳәм алып барды. Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының 110-статьясына муўапық, 2019-жыл 22-декабрь — Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине, халық депутатлары қалалық ҳәм Толық мағлыўмат →