Әмиўдәрья районында әмелге асырылып атырған жойбарлар үйренилди

Ҳүрметли Президентимиз Шавкат Мирзиёев тәрепинен усы жылдыӊ 2-октябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң гезексиз сессиясында республикамыздыӊ ҳәр бир қала ҳәм районын раўажландырыўға, халықтың турмысын жақсылаўға қаратылған әҳмийетли ўазыйпалар белгилеп берген еди. Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинен 2020-жыл 11-ноябрьде «2020–2023-жылларда Қарақалпақстан Республикасын Толық мағлыўмат →