МӘМЛЕКЕТЛИК СЫЙЛЫҚЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Мәмлекетимизде миллетлераралық дослық ҳәм татыўлықты беккемлеў, жәмийетимизде түрли миллет ўәкиллери арасындағы өз-ара аўызбиршилик, кеңпейиллик, мийрим-шәпәәт орталығын сақлаў, миллий мәдениятлар, үрп-әдет ҳәм дәстүрлердиң өзине тәнлигин сақлаў және раўажландырыўға қосқан мүнәсип үлеси, сырт мәмлекетлер менен еки тәреплеме пайдалы қатнасықлар ҳәм мәдений-ағартыўшылық байланысларды Толық мағлыўмат →