ЖОҚАРҒЫ КЕӉЕС ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КОРОНАВИРУСҚА ҚАРСЫ ВАКЦИНА АЛДЫ

Ҳеш кимге сыр емес, пүткил дүньяны тәшўишке салған, адамлардың басына аўыр сынақ болып келген коронавирус инфекциясы бүгинги күнде де түрли штаммларда, қырғағына урылған теңиздей бир неше толқынларда қайта тарқалмақта. Ҳәзирги ўақытта барлық мәмлекетлерде, соныӊ ишинде елимизде де коронавирусқа қарсы гүресиў Толық мағлыўмат →

МӘМЛЕКЕТЛИК СЫЙЛЫҚЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Мәмлекетимизде миллетлераралық дослық ҳәм татыўлықты беккемлеў, жәмийетимизде түрли миллет ўәкиллери арасындағы өз-ара аўызбиршилик, кеңпейиллик, мийрим-шәпәәт орталығын сақлаў, миллий мәдениятлар, үрп-әдет ҳәм дәстүрлердиң өзине тәнлигин сақлаў және раўажландырыўға қосқан мүнәсип үлеси, сырт мәмлекетлер менен еки тәреплеме пайдалы қатнасықлар ҳәм мәдений-ағартыўшылық байланысларды Толық мағлыўмат →