Фракциялар

Фракция сиясий партиядан усынылатуғын депутатлар тәрепинен партия мәплерин Жоқарғы Кеңесте билдириў мақсетинде дүзилетуғын ҳәм белгиленген тәртипте дизимнен өткерилген депутатлар бирлеспеси болып есапланады.

Жоқарғы Кеңес депутатының фракцияға кириўи ҳаққындағы қарар олардың мәжилислеринде қабыл етиледи.

Жоқарғы Кеңестиң депутаты тек ғана бир фракцияның ағзасы болыўы мүмкин.

Сиясий партиядан усынылған ҳәм Жоқарғы Кеңеске сайланған депутат тек ғана сол партия фракциясының ағзасы болыўы мүмкин.

Фракциялардың шөлкемлестирилиўи ҳәм жумыс тәртиби Жоқарғы Кеңес Регламентинде белгиленеди.

Жоқарғы Кеңестиң кеминде бес депутаты фракция дүзиў ҳуқықына ийе.

Фракциялар дизимнен өтиўи керек. Жоқарғы Кеңестиң сессиясында фракцияның басшысы ямаса басқа ўәкили фракция дүзилгени ҳаққында Жоқарғы Кеңеске мәлимлеме береди, бул Жоқарғы Кеңес сессиясының протоколында көрсетилип өтиледи.

Жоқарғы Кеңес фракция дүзилгени ҳаққында қарар қабыл етеди.

Фракция:

-Жоқарғы Кеңес сессиясының күн тәртиби, додаланып атырған мәселелерди көрип шығыў тәртиби ҳәм мазмуны бойынша усыныслар ҳәмде пикирлер киритеди;

-Жоқарғы Кеңес сессиясында додаланып атырған ҳәр бир мәселе бойынша жарыс сөзлерде фракция ўәкилине кепилликли түрде сөз берилиўи ҳуқықынан пайдаланады;

-ўақытша комиссиялар дүзиў ҳаққында мәселе қояды;

-Жоқарғы Кеңес сессиясында мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымларының лаўазымлы шахсларына олардың ўәкиллигине киргизилген мәселелер бойынша тийкарланған түсиндириў бериў ямаса көз-қарасын баян етиў талабы менен мүрәжат етеди;

-Жоқарғы Кеңес сессиясында додаланып атырған мәселе бойынша фракцияның пикирин Жоқарғы Кеңес депутатлары арасында тарқатады;

-Жоқарғы Кеңес Президиумы, комитетлери ҳәм комиссияларының жумысында қатнасады;

-Жоқарғы Кеңесте додаланып атырған нызам жойбарлары ҳәм басқа да қарарлардың жойбарлары бойынша өз усынысларын киргизеди;

-ҳүкимет ағзаларын олардың жумысы мәселелери бойынша тыңлаў ҳаққында мәселе қояды;

-фракцияның жумысы ушын зәрүрли материаллар ҳәм ҳүжжетлерди мәмлекетлик уйымлар ҳәмде олардың лаўазымлы шахсларынан талап етип алады;

-нызам ҳүжжетлерине муўапық басқа да ўәкилликлерди әмелге асырады.