Жоқарғы Кеңес Баслығы

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы

Камалов Мурат Каллибекович

Туўылған жылы: 24.06.1955

Туўылған жери: Нөкис қаласы

Миллети: қарақалпақ

Мағлыўматы: жоқары

Оқыў орны: 1977-жылы Мәмлекетлик қәўипсизлик комитетиниң Жоқарғы мектеби (күндизги)

Қəнигелиги: ҳуқықтаныўшы

Мəмлекетлик сыйлықлары:

МИЙНЕТ ЖОЛЫ

1977-1987-ж.ж. – Әскерий бөлим хызметкери
1987-1990-ж.ж. – Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясының Философия ҳәм ҳуқық институтының киши илимий қәнигеси
1990-1991-ж.ж. – Өзбекстан Республикасы Сыртқы ислер министрлигиниң дипломатиялық корпусқа хызмет көрсетиўши “Консул” сыртқы саўда шөлкеминиң бас инженери
1991-1996-ж.ж. – Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси жанындағы “Қарақалпақ Инторг” шет ел мәмлекетлери менен бирге ислесиў бирлеспесиниң Ташкент қаласындағы ўәкиллигиниң директоры
1996-2010-ж.ж. – Ташкент қаласындағы “Stellor” сыңар кәрханасыныӊ директоры
2010-2018-ж.ж. – Ташкент қаласындағы “Хуқықый бизнес ҳәм консалтинг агентлиги” адвокатлық бюросыныӊ мәсләҳәтшиси
2018-2020-ж.ж. – Мәмлекетлик қәўипсизлик хызметиниң Қарақалпақстан Республикасы басқармасы баслығы
2020-2020-ж.ж. Өзбекстан Республикасы Президенти жанындағы Аралбойы халықаралық инновация орайы директоры
2020-жыл 2-октябрьде өткерилген Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеӊесиниӊ  гезексиз сегизинши сессиясында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеӊесиниӊ Баслығы болып сайланды.

Жоқарғы Кеңес Баслығының функционал ўазыйпалары:

– Қарақалпақстан Республикасының жоқары нызам шығарыў ҳәм атқарыў ҳәкимияты уйымларының өз-ара байланыслы ҳәрекет етиўин тәмийинлейди;
– Жоқарғы Кеңес ҳәм оның Президиумы мәжилислерин шақырады, оларда басшылық етеди;
– Жоқарғы Кеңес додалаўына киргизилетуғын мәселелерди таярлаўға улыўма басшылық етеди;
– республикадағы жағдай ҳаққында ҳәм басқа да әҳмийетли мәселелер бойынша Жоқарғы Кеңеске баянатлар усынады;
– Өзбекстан Республикасының нызамлары ҳәм Олий Мажлис палаталарының басқа да шешимлерин, Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманларын ҳәм басқа да актлерин турмысқа енгизиўди шөлкемлестиреди;
– нызам жойбарларын ҳәм мәмлекетлик турмыстың басқа да әҳмийетли мәселелериниң улыўма халықлық додаланыўын шөлкемлестиреди;
– Жоқарғы Кеңес қабыл еткен нызамлар ҳәм Жоқарғы Кеңес Президиумының қарарларына қол қояды;
– Қарақалпақстан Республикасы нызамлары ҳәм Жоқарғы Кеңес қарарларының орынланыўын қадағалаўды шөлкемлестиреди;
– Жоқарғы Кеңеске Жоқарғы Кеңес Баслығының орынбасары, Жоқарғы Кеңестиң комитетлери ҳәм комиссиялары баслықларын сайлаў ушын кандидатуралар усынады;
– Жоқарғы Кеңес комитетлери ҳәм комиссияларының жумысын муўапықластырып барады;
– парламентлер аралық байланысларды әмелге асырыў жумысына басшылық етеди;
– халық депутатлары жергиликли Кеңеслериниң қарарларын тоқтатып қойыў ҳәм бийкарлаў мәселеси бойынша Жоқарғы Кеңес сессиясына усыныс киргизеди;
– Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң структурасын, оның ҳызметкерлериниң штатлары ҳәм мийнетке ҳақы төлеў фондын тастыйықлаў ҳаққындағы мәселе бойынша Жоқарғы Кеңес сессиясына  усыныс киргизеди;
– Өзбекстан Республикасы Президентиниң келисими менен Жоқарғы Кеңеске Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы лаўазымына кандидатура усынады;
– район, қала ҳәкимлерин ҳәм олардың орынбасарларын, кейин ала тийисли халық депутатлары Кеңеслериниң тастыйықлаўы менен тайынлайды ҳәм лаўазымынан босатады;
– район, қала ҳәкимлерин ҳәм олардың орынбасарларын хошаметлейди, сондай-ақ, оларға интизамий шара қолланады;
– Жоқарғы Кеңеске Жоқарғы Кеңес Президиумының келисими менен Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақлаў комитетиниң баслығы, орынбасары ҳәм ағзаларының лаўазымына кандидатураларды усынады;
–  Жоқарғы Кеңеске Өзбекстан Республикасы Президентиниң келисими менен Қарақалпақстан Республикасы пуқаралық ислер бойынша суды ҳәм Қарақалпақстан Республикасы жынаят ислери бойынша судының баслықлары ҳәм орынбасарлары, Қарақалпақстан Республикасы ҳәкимшилик суды ҳәм Қарақалпақстан Республикасы экономикалық судының баслықлары лаўазымларына кандидатуралар усынады;
– Жоқарғы Кеңеске Жоқарғы Кеңес Президиумының келисими менен Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитетиниң баслығы лаўазымына кандидатураны усынады;
– Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик сыйлықлары ҳәм Қарақалпақстан Республикасының ҳүрметли атақларына усынады;
– судланған пуқараларды әпиў етиў ҳаққында мәселе қозғайды;
– Жоқарғы Кеңестиң баспасөз уйымының уставын ҳәм редакциялық коллегиясының қурамын ҳәм де оның жумыс ислеўи ушын керекли қәрежетлер сметасын тастыйықлайды;
– Жоқарғы Кеңестиң баспасөз уйымының бас редакторын тайынлайды ҳәм оны лаўазымынан босатады;
– ҳәрекеттеги нызамлар менен нәзерде тутылған басқа да ўәкилликлерди  әмелге асырады.