Жоқарғы Кеңес Баслығы

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы

Камалов Мурат Каллибекович

Туўылған жылы: 24.06.1955

Туўылған жери: Нөкис қаласы

Миллети: қарақалпақ

Мағлыўматы: жоқары

Оқыў орны: 1977-жылы Мәмлекетлик қәўипсизлик комитетиниң Жоқарғы мектеби (күндизги)

Қəнигелиги: ҳуқықтаныўшы

Мəмлекетлик сыйлықлары:

МИЙНЕТ ЖОЛЫ

1977-1987-ж.ж. – Әскерий бөлим хызметкери
1987-1990-ж.ж. – Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясының Философия ҳәм ҳуқық институтының киши илимий қәнигеси
1990-1991-ж.ж. – Өзбекстан Республикасы Сыртқы ислер министрлигиниң дипломатиялық корпусқа хызмет көрсетиўши “Консул” сыртқы саўда шөлкеминиң бас инженери
1991-1996-ж.ж. – Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси жанындағы “Қарақалпақ Инторг” шет ел мәмлекетлери менен бирге ислесиў бирлеспесиниң Ташкент қаласындағы ўәкиллигиниң директоры
1996-2010-ж.ж. – Ташкент қаласындағы “Stellor” сыңар кәрханасыныӊ директоры
2010-2018-ж.ж. – Ташкент қаласындағы “Хуқықый бизнес ҳәм консалтинг агентлиги” адвокатлық бюросыныӊ мәсләҳәтшиси
2018-2020-ж.ж. – Мәмлекетлик қәўипсизлик хызметиниң Қарақалпақстан Республикасы басқармасы баслығы
2020-2020-ж.ж. Өзбекстан Республикасы Президенти жанындағы Аралбойы халықаралық инновация орайы директоры
2020-жыл 2-октябрьде өткерилген Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеӊесиниӊ  гезексиз сегизинши сессиясында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеӊесиниӊ Баслығы болып сайланды.

 

Жоқарғы Кеңес Баслығы:

– Қарақалпақстан Республикасының жоқары нызам шығарыў ҳәм атқарыў ҳәкимияты уйымларының өз-ара байланыслы ҳәрекет етиўин тәмийинлейди
– Жоқарғы Кеңес ҳәм оның Президиумы мәжилислерин шақырады, оларда басшылық етеди;
– Жоқарғы Кеңес додалаўына киргизилетуғын мәселелерди таярлаўға улыўма басшылық етеди;
– республикадағы жағдай ҳаққында ҳәм басқа да әҳмийетли мәселелер бойынша Жоқарғы Кеңеске баянатлар усынады;
– Өзбекстан Республикасының нызамлары ҳәм Олий Мажлис палаталарының басқа да шешимлерин, Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманларын ҳәм басқа да актлерин турмысқа асырыўды шөлкемлестиреди;
– нызам жойбарларын ҳәм мәмлекетлик турмыстың басқа да әҳмийетли мәселелериниң улыўма халықлық додаланыўын шөлкемлестиреди;
– Жоқарғы Кеңес қабыл еткен нызамлар, қарарлар ҳәм Жоқарғы Кеңес Президиумының қарарларына қол қояды;
– Қарақалпақстан Республикасы нызамлары ҳәм Жоқарғы Кеңес қарарларының орынланыўын қадағалаўды шөлкемлестиреди;
–  Жоқарғы Кеңеске Жоқарғы Кеңес Баслығының орынбасары, Жоқарғы Кеңестиң комитетлери ҳәм комиссиялары баслықларын сайлаў ушын кандидатуралар усынады;
–  Жоқарғы Кеңес комитетлери ҳәм комиссияларының жумысын муўапықластырып барады;
– парламентлер аралық байланысларды әмелге асырыў жумысына басшылық етеди;
– халық депутатлары жергиликли Кенеслериниң қарарларын тоқтатып қойыў ҳәм бийкарлаў мәселеси бойынша Жоқарғы Кеңес сессиясына усыныс киргизеди;
– Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң структурасын, оның ҳызметкерлериниң штатлары ҳәм мийнетке ҳақы төлеў фондын тастыйықлаў ҳаққындағы мәселе бойынша Жоқарғы Кеңес сессиясына усыныс киргизеди;
– Өзбекстан Республикасы Президентиниң келисими менен Жоқарғы Кеңеске Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы лаўазымына кандидатура усынады;
– район, қала ҳәкимлерин ҳәм олардың орынбасарларын, кейин ала тийисли халық депутатлары Кеңеслериниң тастыйықлаўы менен тайынлайды ҳәм лаўазымынан босатады;
– район, қала ҳәкимлерин ҳәм олардың орынбасарларын хошаметлейди, сондай-ақ оларға интизамий шара қолланады;
– Жоқарғы Кеңеске Жоқарғы Кеңес Президиумының келисими менен Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақлаў комитетиниң баслығы, орынбасары ҳәм ағзаларының лаўазымына кандидатураларды усынады;
– Жоқарғы Кеңеске Өзбекстан Республикасы Президентиниң келисими менен Қарақалпақстан Республикасы судының баслығы ҳәм орынбасарлары, Қарақалпақстан Республикасы ҳәкимшилик судының баслығы ҳәм орынбасары лаўазымларына кандидатуралар усынады;
– Жоқарғы Кеңеске Жоқарғы Кеңес Президиумының келисими менен Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитетиниң баслығы лаўазымына кандидатураны усынады;
– Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик сыйлықлары ҳәм Қарақалпақстан Республикасының ҳүрметли атақларына усынады;
– судланған пуқараларды әпиў етиў ҳаққында мәселе қозғайды;
– Жоқарғы Кеңестиң баспасөз уйымының уставын ҳәм редакциялық коллегиясының қурамын ҳәм де оның жумыс ислеўи ушын керекли қәрежетлер сметасын тастыйықлайды;
– Жоқарғы Кеңестиң баспасөз уйымының бас редакторын тайынлайды ҳәм оны лаўазымынан босатады;
– ҳәрекеттеги нызамлар менен нәзерде тутылған басқа да ўәкилликлерди әмелге асырады.