(Ққ) Экономиканың энергия нәтийжелилигин арттырыў ҳәм бар ресурсларды тартыў арқалы экономика тармақларының жанар май-энергетика өнимлерине ғәрезлилигин азайтыўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында

Кечирасиз, ушбу матн мавжуд емас.