Ruwxıy–aǵartıwshılıq jumısların jánede jetilistiriw máseleleri dodalandı

22-aprel kúni Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesinde Qaraqalpaqstan Respublikası Mánawiyat hám máripat Keńesiniń májilisi bolıp ótti.

Májilisti Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı, Qaraqalpaqstan Respublikası Mánawiyat hám máripat Keńesi baslıǵınıń orınbasarı A.Davletov ashtı hám alıp bardı.

Atap ótilgenindey, Húrmetli Prezidentimizdiń usı jıl 26 mart kúngi “Ruwxıy-aǵartıwshılıq jumıslar sistemasın túp-tiykarınan jetilistiriw ilajları haqqında”ǵı hámde “Ruwxıylıq hám dóretiwshilikti qollap-quwatlaw maqsetli qorın shólkemlestiriw haqkında”ǵı  qararları elimizde ruwxıy-aǵartıwshılıq jumıslardıń nátiyjesi hám tásirsheńligin arttırıw, kólemin jáne de keńeytiw, xalqımız, bárinen burın, jaslar qálbinde ámelge asırılıp atırǵan reformalarǵa qatnas sezimin kúsheytiw, kóp milletli xalqımız arasında awızbirshilik hám birge islesiwdi jáne de bekkemlew, milliy qádiriyat, dástúr hám úrp-ádetlerdi keńnen úgit–násiyatlaw, kórkem dóretiwshilik hám kitapqumarlıq mádeniyatın belsene qollap-quwatlaw, tarawdaǵı jumıslardı muwapıqlastırıwdıń birden-bir sistemasın jaratıw boyınsha ámelge asırılıp atırǵan jumıslardı jańa basqıshqa kóteriwde úlken áhmiyetke iye bolmaqta.

Mámleketimiz basshısınıń “Ruwxıy-aǵartıwshılıq jumıslar sistemasın túp-tiykarınan jetilistiriw ilajları haqqında”ǵı qararında jaqsılıq hám adamgershilik principine tiykarlanǵan «Milliy tikleniwden ­ milliy rawajlanıwǵa qaray» ideyasın keńnen úgit-násiyatlaw arqalı jámiyette salamat dúnyaqaras hám dóretiwshilikti ulıwma milliy háreketke aylandırıw, shańaraq, bilimlendiriw shólkemleri hám máhállelerde ruwxıy tárbiyanıń izbe-izligin támiyinlew, úgit-násiyat hám tárbiya baǵdarındaǵı jumıslardı ilimiy tiykarda shólkemlestiriw, taraw boyınsha ilimiy hám metodikalıq izertlewlerdiń nátiyjeliligin arttırıw, sociallıq-ruwxıy ortalıqtıń turaqlılıǵın bekkemlewge qaratılǵan turaqlı monitoring sistemasın engiziw, el-jurt táǵdirine biypárwalıq, awıllaslıq, tanıs-bilislik, korrupciya, shańaraqlıq qádiriyatlarǵa biypisentlik hám jaslar tárbiyasına juwapkersizlik sıyaqlı illetlerge shek qoyıwǵa qaratılǵan kompleksli ilajlardı ámelge asırıw, xalıqtıń Internet jáhán málimleme tarmaǵınan paydalanıw mádeniyatın arttırıw, ideyalıq hám málimleme qáwiplerine qarsı ideologiyalıq immunitetin kúsheytiw, mádeniyat, ádebiyat, kino, teatr, muzıka hám kórkem ónerdiń barlıq túrleri, baspa-poligrafiya ónimleri, ǵalaba habar qurallarında ruwxıy-ádep-ikramlılıq kriteriyalar, milliy hám ulıwmainsanıylıq qádiriyatlardıń ústinligine erisiw, geosiyasiy hám ideologiyalıq processlerdi turaqlı úyreniw, terrorizm, ekstremizm, separatizm, adam sawdası, narkobiznes hám basqa da qáwiplerge qarsı nátiyjeli ideyalıq gúres alıp barıw hám bul baǵdarda xalıqaralıq birge islesiw baylanısların rawajlandırıw ruwxıy-aǵartıwshılıq jumıslar sistemasın túp-tiykarınan jetilistiriwdiń tiykarǵı baǵdarları etip belgilendi.

Májiliste Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi Baslıǵınıń mádeniyat hám mánawiyat máseleleri boyınsha keńesgóyi G.Izentaeva, Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi baslıǵınıń orınbasarı M.Jumanov, Qaraqalpaqstan Respublikası xalıq bilimlendiriw ministri R.Reymov,  Respublika Ruwxıylıq hám aǵartıwshılıq orayı Qaraqalpaqstan Respublikası bólimi baslıǵı T.Atamuratov, Qaraqalpaqstan Jazıwshılar awqamınıń baslıǵı K.Karimov, Taqıyatas rayonı hákimi I.Matkarimov,  Shımbay rayonı hákimi A.Tajetdinov, Xojeli rayonı hákimi J.Ermashev sózge shıǵıp, Prezidentimiz qararlarınıń mazmun-mánisin xalıq arasında keńnen úgit-násiyatlaw, olardıń orınlanıwın támiyinlew boyınsha alıp barılıp atırǵan jumıslar haqqında maǵlıwmat berdi. Respublikamız qala hám rayonlarında qarardıń orınlanıwınıń nátiyjeliligin arttırıw boyınsha ámelge asırılıwı zárúr bolǵan jumıslar hám kelekshetegi wazıypalar boyınsha pikir hám usınıslar bildirildi.

Sonday-aq, Ruwxıylıq hám aǵartıwshılıq orayınıń aymaqlıq bólimleri baslıqlarınıń ruwxıy-aǵartıwshılıq jumıslarda anıq nátiyjelerge erisiw boyınsha ilajlardı belgilew, olardıń maqsetli qor tárepinen ajıratılıp atırǵan qarjılardan nátiyjeli paydalanıw boyınsha juwapkershiligin arttırıw, dóretiwshilik-mádeniy máseleler boyınsha úgit-násiyatshılardıń mekteplerde tiykarǵı jumıs baǵdarların belgilew hám olardı ámelge asırıw boyınsha metodikalıq járdem kórsetiw, islep shıǵılǵan arnawlı metodika boyınsha máhállelerde “Bir zıyalı – bir máhállege mánawiy qáwender” principi tiykarında biriktirilgen professor-oqıtıwshılar jumısın nátiyjeli jolǵa qoyıw, “Hár bir nuranıy – bes jasqa ustaz” principi tiykarında tárbiyası awır, ruwxıy jaqtan kómekke mútáj, jámlespegen, jumıssız jaslar menen jumıs alıp barıw boyınsha tásirsheń usıl hám qurallar haqqında usınıslar beriw sıyaqlı máseleler dodalandı.

Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń baspasóz xızmeti