URÍS QATNASÍWShÍSÍNA SAWǴALAR TAPSÍRÍLDÍ

Eslew hám qádirlew kúni aldınan Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń Baslıǵı Murat Kamalov Eslew hám qádirlew kúni aldınan Qaraózek rayonında jasawshı, Ekinshi jer júzilik urıs qatnasıwshısı Genjemurat ata Allaniyazovtıń shańaraǵında bolıp, bayram sawǵaların tapsırdı. Joqarǵı Keńes Baslıǵı veterandı 9-may – Eslew Tolıq maǵlıwmat →

Joybarlardıń ámelge asırılıw jaǵdayı úyrenilip, wazıypalar belgilendi

Usı jıldıń 1-may kúni Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesinde Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 11-noyabrdegi “2020-2023-jıllarda Qaraqalpaqstan Respublikasın kompleksli sociallıq-ekonomikalıq rawajlandırıw ilajları haqqında”ǵı PQ-4889-sanlı qararı hámde xalıqaralıq finans institutları menen birgelikte ámelge asırılıp atırǵan perspektivalı joybarlardıń orınlanıw jaǵdayına baǵıshlanǵan májilis bolıp ótti. Tolıq maǵlıwmat →

Olimpiya hám Paralimpiya oyınlarında qatnasıwı kútilip atırǵan sportshılar qollap-quwatlanbaqta

2021-jıl 28-aprel kúni Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi Prezidiuminiń “2021-jılı Tokio qalasında (Yaponiya) bolıp ótetuǵın XXXII jazǵı Olimpiya hám XVI Paralimpiya oyınlarına licenziyanı  qolǵa kirgizgen hám qolǵa kirgiziwi kútilip atırǵan sportshılardı qollap-quwatlaw ilajları haqqında”ǵı arnawlı qararı qabıl etildi. Qararǵa muwapıq, 2021-jılı Tolıq maǵlıwmat →

Nókis qalası hákiminiń orınbasarı tayınlandı

Abdijamilov Joldasbay Zinatdinovich Nókis qalası hákiminiń jaslar siyasatı, sociallıq rawajlandırıw hám ruwxıy-aǵartıwshılıq isleri boyınsha orınbasarı lawazımına tayınlandı. J.Abdijamilov usı kúnge deyin Qaraqalpaqstan Respublikası Mádeniyat ministriniń orınbasarı lawazımında islegen. Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń baspasóz xızmeti

«Parlament oyınları» sport jarıslarınıń jeńimpazları anıqlandı

Nókiste «Parlament oyınları» sport jarıslarınıń Qaraqalpaqstan Respublikası basqıshı bolıp ótti. Ózbekstan Respublikası Oliy Majlisi Senatı Keńesiniń 2020-jıl 30-dekabrdegi qararına muwapıq, senatorlar hám xalıq deputatları jergilikli Keńesleri deputatları, Senat janındaǵı Jaslar parlamenti aǵzalarınıń denetárbiya hám sport penen turaqlı túrde shuǵıllanıwın támiyinlew, Tolıq maǵlıwmat →

JOQARǴÍ KEŃES BASLÍǴÍ JAS SPORTShÍLARDÍ SÍYLÍQLADÍ

Nókis qalasındaǵı 1-sanlı balalar hám jas óspirimler sport mektebinde sporttıń voleybol hám futzal túrleri boyınsha mámleket kólemindegi jarıslarda joqarı nátiyjelerge erisken jas sportshılarımızdı sıylıqlawǵa baǵıshlanǵan ilaj ótkerildi. Ilajda Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń Baslıǵı M.Kamalov, Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesiniń Baslıǵı Q.Sariev, Tolıq maǵlıwmat →

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARǴÍ KEŃESINIŃ ON JETINShI SESSIYaSÍ HAQQÍNDA MÁLIMLEME

11-mart kúni Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń on jetinshi sessiyası bolıp ótti. Videokonferencbaylanıs tárizinde ótken sessiyaǵa Ózbekstan Respublikası Oliy Majlisi Senatı, Qaraqalpaqstan Respublikası húkimeti aǵzaları, sektorlardıń hám tarawlardıń basshıları, ǵalaba xabar qurallarınıń wákilleri, sonday-aq, Joqarǵı Keńestiń deputatları qala hám rayon studiyalarında Tolıq maǵlıwmat →

QARAQALPAQSTANDA ÁMELGE ASÍRÍLATUǴÍN INVESTICIYaLÍQ JOYBARLARDÍŃ PREZENTACIYaSÍ ÓTKERILDI

Prezident Shavkat Mirziyoev 9-mart kúni Qaraqalpaqstan Respublikasında ámelge asırılatuǵın investiciyalıq joybarlardıń prezentaciyası menen tanıstı. Mámleketimiz basshısı 2020-jıldıń 2-oktyabr kúni Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń gezeksiz sessiyasında aymaqtıń ekonomikasın rawajlandırıw, xalıqtıń turmısın jaqsılaw boyınsha kórsetpeler bergen edi. Onnan soń, qánigeler tárepinen hár Tolıq maǵlıwmat →

JOQARǴÍ KEŃES BASLÍǴÍ RESPUBLIKAMÍZ HAYaL-QÍZLARÍN BAYRAM MENEN QUTLÍQLADÍ

6-mart kúni Nókis qalasında 8-mart – Xalıqaralıq hayal-qızlar bayramı múnásibeti menen saltanatlı ilaj ótkerildi. Onda respublikamızdıń barlıq qala hám rayonlarınan kelgen nuranıy analar, jámiyetlik turmısta belsendilik kórsetip atırǵan hayal-qızlar, túrli ministrlik hám mákemeler wákilleri qatnastı. Ilajda Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń Tolıq maǵlıwmat →

BERUNIY RAYONÍNDA SOCIALLÍQ-EKONOMIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE BOLǴAN OBEKTLERGE IRGE TASÍ QOYÍLDÍ

Beruniy rayonı sociallıq-ekonomikalıq jaqtan qolaylı aymaqta jaylasqan. Rayondaǵı Abay awıl puqaralar jıyını aymaǵında “LIDER GIPS” JShJ tárepinen gipsokarton islep shıǵarıw zavodınıń qurılısı ushın irge tası ornatıldı. Usı ilajǵa Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń Baslıǵı Murat Kamalov qatnastı. Bul obekttiń joybar bahası Tolıq maǵlıwmat →