«ÓSIMLIKLER DYNYASÍN QORǴAW HÁM ONNAN PAYDALANÍW HAQQÍNDA»

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNÍŃ NÍZAMÍ «ÓSIMLIKLER DYNYaSÍN QORǴAW HÁM ONNAN PAYDALANÍW HAQQÍNDA» (jańa redakciyada) 04.09.2019-j. № 268/XXVII   1-bap. Ulıwma rejeler   1-statya. Usı Nızamnıń maqseti Usı Nızamnıń maqseti ósimlikler dúnyasın qorǵaw hám onnan paydalanıw salasındaǵı qatnasıqlardı tártipke salıwdan ibarat.   2-statya. Ósimlikler dúnyasın qorǵaw Tolıq maǵlıwmat →

«JER ASTÍ BAYLÍQLARÍ HAQQÍNDA»

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNÍŃ NÍZAMÍ «JER ASTÍ BAYLÍQLARÍ HAQQÍNDA»  (jańa redakciya)   Bul redakciya 12.11.2003-j. 219/II-sanlı QR Nızamı menen tastıyıqlanǵan   Usı Nızamǵa tómendegilerge muwapıq ózgerisler kirgizilgen 21.10.2011-j. 99/VII-sanlı QR Nızamı 28.12.2013-j. 187/XIV-sanlı QR Nızamı 28.12.2016-j. 119/XIII-sanlı QR Nızamı 26.12.2018-j. 225/XXIV-sanlı QR Tolıq maǵlıwmat →

JER HAQQÍNDA

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNÍŃ NÍZAMÍ   JER HAQQÍNDA  (jańa redakciya)   Bul redakciya 29.08.2006-j. 92/III-sanlı QR Nızamı menen tastıyıqlanǵan   Usı Nızamǵa tómendegilerge muwapıq ózgerisler kirgizilgen 25.04.2009-j. 240/III-sanlı QR Nızamı 22.05.2010-j. 31/II-sanlı QR Nızamı 28.07.2015-j. 43/IV -sanlı QR Nızamı 11.08.2017-j. 153/XVII-sanlı QR Tolıq maǵlıwmat →

«SUW HÁM SUWDAN PAYDALANÍW HAQQÍNDA»

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNÍŃ NÍZAMÍ    «SUW HÁM SUWDAN PAYDALANÍW HAQQÍNDA» (jańa redakciya)   Bul redakciya 14.10.2010-j. 48/III-sanlı QR Nızamı menen tastıyıqlanǵan   Usı Nızamǵa tómendegilerge muwapıq ózgerisler kirgizilgen: 02.03.2015-j. 28/III-sanlı QR Nızamı 11.08.2017-j. 153/XVII-sanlı QR Nızamı 26.12.2018-j. 225/XXIV-sanlı QR Nızamı   Tolıq maǵlıwmat →

FERMER XOJALÍǴÍ HAQQÍNDA

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNÍ; NÍZAMÍ FERMER XOJALÍǴÍ HAQQÍNDA  (jańa redakciya) Bul redakciya 14.05.2005-j. 37/III-sanlı QR Nızamı menen tastıyıqlanǵan   Usı Nızamǵa tómendegilerge muwapıq ózgerisler kirgizilgen 29.08.2006-j. 94/III–sanlı QR Nızamı 25.04.2009-j. 240/III–sanlı QR Nızamı 22.05.2010-j. 31/II–sanlı QR Nızamı 28.12.2013-j. 187/XIV-sanlı QR Nızamı 30.09.2014-j. Tolıq maǵlıwmat →

«HAYWANATLAR DYNYASÍN QORǴAW HÁM ONNAN PAYDALANÍW HAQQÍNDA»

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNÍŃ NÍZAMÍ 09.06.1998-j. №364/I   «HAYWANATLAR DYNYaSÍN QORǴAW HÁM ONNAN PAYDALANÍW HAQQÍNDA» (jańa redakciyada) 30.12.2017–j. №165/XIX   Usı Nızamǵa tómendegilerge muwapıq ózgerisler kirgizilgen: 26.12.2018-j. 225/XXIV-sanlı QR Nızamı   1-bap. Ulıwma rejeler   1-statya. Usı Nızamnıń maqseti Usı Nızamnıń maqseti Tolıq maǵlıwmat →

SHÍǴÍNDÍLAR HAQQÍNDA

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNÍŃ NÍZAMÍ 19.02.2003-j. №195/II  ShÍǴÍNDÍLAR HAQQÍNDA   Usı Nızamǵa tómendegilerge muwapıq ózgerisler kirgizilgen 12.11.2003-j. 227/II-sanlı QR Nızamı 29.05.2004-j. 273/II -sanlı QR Nızamı 21.10.2011-j. 99/VII-sanlı QR Nızamı   1-statya.  Usı Nızamnıń maqseti hám tiykarǵı wazıypaları Usı Nızamnıń maqseti shıǵındı menen Tolıq maǵlıwmat →

ATMOSFERA HAWASÍN QORǴAW HAQQÍNDA

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNÍŃ NÍZAMÍ 15.12.1997-j. № 291/I   ATMOSFERA HAWASÍN QORǴAW HAQQÍNDA   Usı Nızamǵa tómendegilerge muwapıq ózgerisler kirgizilgen 29.05.2004-j. 273/88–sanlı QR Nızamı 12.11.2008-j. 201/888–sanlı QR Nızamı 29.06.2019-j. 258/ XXVI -sanlı QR Nızamı   1-statya. Atmosfera hawası tábiyattı qorǵaw obekti sıpatında Tolıq maǵlıwmat →

DIYQAN XOJALÍǴÍ HAQQÍNDA

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNÍŃ NÍZAMÍ 28.11.1998-j. №406/I   DIYQAN XOJALÍǴÍ HAQQÍNDA   Usı Nızamǵa tómendegilerge muwapıq ózgerisler kirgizilgen 28.12.2001-j. 144/II-sanlı QR Nızamı 29.05.2004-j. 273/II-sanlı QR Nızamı 05.10.2007-j. 165/III-sanlı QR Nızamı 25.04.2009-j. 240/III-sanlı QR Nızamı 22.05.2010-j. 31/II-sanlı QR Nızamı 28.12.2010-j. 64/IV-sanlı QR Nızamı Tolıq maǵlıwmat →