Gerbler

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍNÍŃ MÁMLEKETLIK GERBI

Mámleketlik gerb Ózbekstan Respublikasınıń 1992-jıl 2-iyuldatub 616 -XII-sanlı «Ózbekstan Respublikası Mámleketlik gerbi haqqında»ǵı Nızamı menen tastıyıqlanǵan.

Ózbekstan Respublikasınıń Mámleketlik gerbi tómendegi kóriniske iye: tawlar, dáryalar hám sol tárepi biyday masaqlarınan, ońı bolsa paxtanıń ǵórekleri ashılǵan ǵoza shaqalarınan ibarat dástege oralǵan gúllengen oypatlıq boylap quyash altın nurların taratıp turadı. Gerbtiń joqarı bóleginde Respublika kórk hám shırayınıń belgisi sıpatında segizmúyesh súwretlengen bolıp, onıń ishki bóleginde yarım ay hám juldız suwretlengen. Gerbtiń orayında baxıt hám ǵárezsizliktiń simvolı — qanatların jayǵan Qumay qusı suwretlengen. Gerbtiń tómengi bóleginde Ózbekstan Respublikasınıń Mámleketlik bayraǵın ańlatıwshı dástelengen lentaǵa «Ózbekstan» dep jazıp qoyılǵan.

Ózbekstan Respublikası Mámleketlik gerbiniń reńli kórinisinde: Qumay qusı hám dáryalar — gúmis reńinde; quyash, masaqlar, paxta hám paxta ǵórekleri hám «Ózbekstan» jazıwı — altın reńinde; ǵoza shaqaları hám japıraqları, tawlar hám oypatlıq — jasıl reńde; paxta ǵóreklerindegi paxta — aq reńde; lenta — Ózbekstan Respublikası Mámleketlik bayraǵınıń reńlerin sáwlelendiriwshi úsh qıylı reńde; segizmúyesh — altın menen jiyeklengen halda, hawa reńde yarım ay hám juldızlar — aq reńinde suwretlengen.

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNÍŃ MÁMLEKETLIK GERBI 

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń mámleketlik gerbi Qaraqalpaqstan Respublikası mámleketlik suverenliginiń nıshanı bolıp tabıladı.
Qaraqalpaqstan Respublikasınıń mámleketlik gerbi oń jaǵı salı masaqlarınan hám shep jaǵı paxta xanaları ashılǵan ǵawasha shaqalarınan ibarat sheńber menen qorshap alınǵan tawdıń arjaǵınan shıǵıp kiyatırǵan quyashtıń, Ámiwdárya menen Aral nıshanı bolǵan dáryanıń hám teńizdiń táriyplemesinen ibarat. Gerbtiń joqarı bóleginde segiz qırlı juldız bar, oǵan bes juldızlı yarım ay salınǵan. Gerbtiń dál ortasına baxıt hám erkinlik nıshanı – qanatı jayılǵan Qumay qus táriyplengen. Qumay qustıń arqasında Qaraqalpaqstan xalıqlarınıń áyyemgi mádeniyatınıń, ózine tán túp-tamırlarınıń birliginiń nıshanı bolǵan Qorǵantaw táriyplengen. Tómende Qaraqalpaqstan Respublikası mámleketlik bayraǵınıń nıshanı bolǵan gúlsheńberi jiyeginiń túyilgen jerinde «Qaraqalpaqstan» degen jazıw bar.
Qaraqalpaqstan Respublikasınıń puqaraları, sonday-aq, Qaraqalpaqstanda turǵan basqa da shaxslar Qaraqalpaqstan Respublikasınıń mámleketlik gerbin húrmetlewi shárt.