Joqarǵı Keńes Baslıǵı

Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń Baslıǵı

Kamalov Murat Kallibekovich

Tuwılǵan jılı: 24.06.1955

Tuwılǵan jeri: Nókis qalası

Milleti: qaraqalpaq

Maǵlıwmatı: joqarı

Oqıw ornı: 1977-jılı Mámleketlik qáwipsizlik komitetiniń Joqarǵı mektebi (kúndizgi)

Qánigeligi: huqıqtanıwshı

Mámleketlik sıylıqları:

MIYNET JOLÍ

1977-1987-j.j. – Áskeriy bólim xızmetkeri
1987-1990-j.j. – Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyasınıń Filosofiya hám huqıq institutınıń kishi ilimiy qánigesi
1990-1991-j.j. – Ózbekstan Respublikası Sırtqı isler ministrliginiń diplomatiyalıq korpusqa xızmet kórsetiwshi “Konsul” sırtqı sawda shólkeminiń bas injeneri
1991-1996-j.j. – Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi janındaǵı “Qaraqalpaq Intorg” shet el mámleketleri menen birge islesiw birlespesiniń Tashkent qalasındaǵı wákilliginiń direktorı
1996-2010-j.j. – Tashkent qalasındaǵı “Stellor” sıńar kárxanasınıń direktorı
2010-2018-j.j. – Tashkent qalasındaǵı “Xuqıqıy biznes hám konsalting agentligi” advokatlıq byurosınıń másláhátshisi
2018-2020-j.j. – Mámleketlik qáwipsizlik xızmetiniń Qaraqalpaqstan Respublikası basqarması baslıǵı
2020-2020-j.j. – Ózbekstan Respublikası Prezidenti janındaǵı Aralboyı xalıqaralıq innovaciya orayı direktorı
2020-jıl 2-oktyabrde ótkerilgen Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń  gezeksiz segizinshi sessiyasında Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń Baslıǵı bolıp saylandı.

 

Joqarǵı Keńes Baslıǵı:

– Qaraqalpaqstan Respublikasınıń joqarı nızam shıǵarıw hám atqarıw hákimiyatı uyımlarınıń óz-ara baylanıslı háreket etiwin támiyinleydi;
– Joqarǵı Keńes hám onıń Prezidiumı májilislerin shaqıradı, olarda basshılıq etedi;
– Joqarǵı Keńes dodalawına kirgiziletuǵın máselelerdi tayarlawǵa ulıwma basshılıq etedi;
– respublikadaǵı jaǵday haqqında hám basqa da áhmiyetli máseleler boyınsha Joqarǵı Keńeske bayanatlar usınadı;
– Ózbekstan Respublikasınıń nızamları hám Oliy Majlis palatalarınıń basqa da sheshimlerin, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń pármanların hám basqa da aktlerin turmısqa asırıwdı shólkemlestiredi;
– nızam joybarların hám mámleketlik turmıstıń basqa da áhmiyetli máseleleriniń ulıwma xalıqlıq dodalanıwın shólkemlestiredi;
– Joqarǵı Keńes qabıl etken nızamlar, , qararlar hám Joqarǵı Keńes Prezidiumınıń qararlarına qol qoyadı;
– Qaraqalpaqstan Respublikası nızamları hám Joqarǵı Keńes qararlarınıń orınlanıwın qadaǵalawdı shólkemlestiredi;
– Joqarǵı Keńeske Joqarǵı Keńes Baslıǵınıń orınbasarı, Joqarǵı Keńestiń komitetleri hám komissiyaları baslıqların saylaw ushın kandidaturalar usınadı;
– Joqarǵı Keńes komitetleri hám komissiyalarınıń jumısın muwapıqlastırıp baradı;
– parlamentler aralıq baylanıslardı ámelge asırıw jumısına basshılıq etedi;
– xalıq deputatları jergilikli Keńesleriniń qararların toqtatıp qoyıw hám biykarlaw máselesi boyınsha Joqarǵı Keńes sessiyasına usınıs kirgizedi;
– Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesiniń strukturasın, onıń hızmetkerleriniń shtatları hám miynetke haqı tólew fondın tastıyıqlaw haqqındaǵı másele boyınsha Joqarǵı Keńes sessiyasına  usınıs kirgizedi;
– Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń kelisimi menen Joqarǵı Keńeske Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesiniń Baslıǵı lawazımına kandidatura usınadı;
– rayon, qala hákimlerin hám olardıń orınbasarların, keyin ala tiyisli xalıq deputatları Keńesleriniń tastıyıqlawı menen tayınlaydı hám lawazımınan bosatadı;
– rayon, qala hákimlerin hám olardıń orınbasarların xoshametleydi, sonday-aq, olarǵa intizamiy shara qollanadı;
– Joqarǵı Keńeske Joqarǵı Keńes Prezidiumınıń kelisimi menen Qaraqalpaqstan Respublikası Konstituciyalıq baqlaw komitetiniń baslıǵı, orınbasarı hám aǵzalarınıń lawazımına kandidaturalardı usınadı;
–  Joqarǵı Keńeske Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń kelisimi menen Qaraqalpaqstan Respublikası sudınıń baslıǵı hám orınbasarları, Qaraqalpaqstan Respublikası hákimshilik sudınıń baslıǵı hám orınbasarı lawazımlarına kandidaturalar usınadı;
– Joqarǵı Keńeske Joqarǵı Keńes Prezidiumınıń kelisimi menen Qaraqalpaqstan Respublikası Ekologiya hám qorshaǵan ortalıqtı qorǵaw komitetiniń baslıǵı lawazımına kandidaturanı usınadı;
– Qaraqalpaqstan Respublikasınıń mámleketlik sıylıqları hám Qaraqalpaqstan Respublikasınıń húrmetli ataqlarına usınadı;
– sudlanǵan puqaralardı ápiw etiw haqqında másele qozǵaydı;
– Joqarǵı Keńestiń baspasóz uyımınıń ustavın hám redakciyalıq kollegiyasınıń quramın hám de onıń jumıs islewi ushın kerekli qárejetler smetasın tastıyıqlaydı;
– Joqarǵı Keńestiń baspasóz uyımınıń bas redaktorın tayınlaydı hám onı lawazımınan bosatadı;
– hárekettegi nızamlar menen názerde tutılǵan basqa da wákilliklerdi  ámelge asıradı.