Әмиўдәря районы

Шөлкемлестирилген ўақты – 18-декабрь, 1957-жыл.
Улыўма жер майданы – 1,02 мың км2.
Қала типиндеги посёлкалар (қалашалар) саны – 4.
Пуқаралар жыйынлары саны – 49.
2019-жылдың 1-июль ҳалатына халық саны – 196,9 мың адам.
Шегаралас аймақлар – Нөкис, Қараөзек ҳəм Беруний районлары.