Нөкис районы

Шөлкемлестирилген ўақты – 25-декабрь, 1968-жыл.
Улыўма жер майданы – 0,94 мың км2.
Қала типиндеги посёлкалар (қалашалар) саны – 1.
Пуқаралар жыйынлары саны – 9.
2019-жылдың 1-июль ҳалатына халық саны – 49,2 мың адам.
Шегаралас аймақлар – Қанлыкөл, Хожели, Кегейли, Қараөзек ҳəм Əмиўдəрья районлары.