(Ққ) Халық депутатлары Нөкис қалалық Кеӊесиниӊ гезексиз он сегизинши сессиясы болып өтти

Извините, этот текст недоступен.