Jo’qorg’i Kengesning deputatlari

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине сайланған ҳәм Қарақалпақстан Республикасы «Сайлаў ҳаққында»ғы  Нызамына муўапық Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы тәрепинен дизимге алынған Өзбекстан Республикасы пуқарасы депутат болып есапланады.
Депутат Жоқарғы Кеңестиң ўәкиллик мүддетине сайланады.
Депутат Жоқарғы Кеңестиң сессиясында қаралып атырған барлық мəселелер бойынша шешиўши даўыс ҳуқықынан пайдаланады.
Депутат:
– Жоқарғы Кеңестиң комитетлери ҳәм комиссияларына сайлаў ҳәм сайланыўға;
– Жоқарғы Кеңестиң сессияларында қарап шығыў ушын мәселелер усыныўға;
– Жоқарғы Кеңес сессиясының күн тәртиби, додаланып атырған мәселелерди қарап шығыў тәртиби ҳәм бул мәселелердиң әҳмийети бойынша усыныслар киргизиў ҳәм пикир билдириўге;
– қарар жойбарлары ҳәм оларға дүзетиўлер киргизиўге;
– Жоқарғы Кеңес тәрепинен дүзилетуғын комитетлердиң ҳәм комиссиялардың жеке қурамы ҳәм сайланатуғын, тайынланатуғын ямаса тастыйықланатуғын лаўазымлы шахслардың кандидатуралары бойынша пикир билдириўге;
– додалаўда қатнасыўға, баянатшы ҳәм басқарыўшыға сораўлар бериўге;
– депутат сораўы менен мүрәжат етиўге;
– өз усынысларын тийкарлап бериў ушын сөзге шығыўға ҳәм даўыс бериў себеплери бойынша түсиник бериўге;
– Жоқарғы Кеңес сессиясын басқарыўшыға додаланып атырған мәселе бойынша өз сөзи, усынысы ямаса пикириниң текстин тапсырыўға;
– өзи ағза болған Жоқарғы Кеңес комитетлериниң ҳәм комиссияларының қарарына қосылмаған жағдайда өз көз-қарасын сессия мәжилисинде баян етиўге ямаса бул ҳаққында Жоқарғы Кеңес Баслығына жазба рәўиште билдириўге;
– республиканы раўажландырыў бағдарламаларының орынланыўы үстинен қадағалаўды əмелге асырыўға;
– Жоқарғы Кеңеске есап бериўши ямаса оның қадағалаўы астындағы ҳәр қандай уйым ямаса лаўазымлы шахстың есабаты яки мәлимлемесин сессия мәжилислеринде тыңлаў ҳаққында усыныс киргизиўге;
– Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Нызамларының орынланыўы, сондай-ақ, Жоқарғы Кеңес қарарларының орынланыўын тексериў ҳаққында қарап шығыў ушын мәселелер киргизиўге;
– сессия мәжилислериниң стенограммалары менен танысыўға;
– пуқаралардың ҳуқықлары ҳәм нызам менен қорғалатуғын мәплерин бузыў жағдайлары ямаса нызам ҳүжжетлерин бузыўдың басқа жағдайлары анықланған жағдайда оларға шек қойыў шараларын көриў талабы менен тийисли уйымларға ҳәм лаўазымлы шахсларға мүрәжат етиўге ҳақылы.

Жоқарғы Кеңес депутатлары